Az aktivitás látássérült jellemzői


Osztályos tanulói számára: a forma vizuális érzékelése; ra térbeli ábrázolások és orientáció fejlesztése; az időbeli reprezentációk fejlesztése; ráltalánosítási, differenciálási és összehasonlítási készségek fejlesztése; szóbeli beszéd fejlesztése.

csökkent látásból származó szemcseppek

A szín vizuális érzékelése A tanulóknak képesnek kell lenniük a színes csíkok egyeztetésére a feladatnak az aktivitás látássérült jellemzői különböztesse meg a spektrum elsődleges színeit, ismerje a spektrum elsődleges színeinek nevét; képes legyen látni és megnevezni a színeket és a színeket a természetben; fogadják a spektrum elsődleges színeinek hangjait.

A fonémikus hallás és elemzés fejlesztése A hallgatóknak tudniuk kell megkülönböztetni a fonémákat fülenként; megkülönböztetni a magánhangzókat és a mássalhangzókat a hangképzés és a kiejtés útján; összetett ábécéből adott hanggal szavakat alkotni; A hallgatóknak képesnek kell lenniük sematikusan mondatokat írni; szavakat írjon ábrával. A forma vizuális érzékelése A hallgatók ötleteket dolgoznak ki a geometriai formákról és azok alkalmazásáról a különböző tevékenységi területeken, valamint azok felépítéséről.

A térbeli ábrázolások és orientáció fejlesztése A gyerekek megtanulják meghatározni az elemek elrendezését, az egészet részekből szintetizálni.

A diákok fejlesztik az ösvény különböző irányainak megtalálásának, a terepen történő navigálás képességét,a terület tervének elkészítéséhez kialakul a térbeli az aktivitás látássérült jellemzői memóriája.

Időbeli reprezentációk fejlesztése Ez a program meghatározzaóráról órára, az évszakok és hónapok változásával kapcsolatos elképzelések tisztázása, valamint előírja a hallgatók személyes tapasztalatainak felhasználását az események sorrendjének meghatározásakor.

A szóbeli beszéd fejlesztése A beszéd fő funkciói hozzáférhető formában tárulnak a hallgatók elé: A beszéd az emberek közötti kommunikáció legfontosabb eszköze; A beszéd bizonyos információk továbbításának és asszimilálásának eszköze. A gyermekek megértik a beszéd jelentését az emberi életben, és fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek segítenek a beszéd minden funkciójában való használatában.

az aktivitás látássérült jellemzői a látás egyre rosszabb lett

Kommunikációs készség fejlesztése, differenciálás, összehasonlítás A szótár gazdagítása és finomítása. Az objektumok megnevezése, jellemzőik jellemzőik szerint. Tárgyak összehasonlítása, hasonló és megkülönböztető jellemzők megtalálása. A tárgyak osztályozása az aktivitás látássérült jellemzői, show, verbális utasítás szerint.

A korrekciós munkaprogram tartalmát a következő az aktivitás látássérült jellemzői határozzák meg: — A gyermek érdekeinek tiszteletben tartása. Az alapelv meghatározza annak a szakembernek a helyzetét, akit a gyermek problémájának maximális előnyökkel és a gyermek érdekében történő megoldására hívnak fel. Az elv biztosítja a diagnózis, a látásromlás százaléka korrekció és a fejlesztés egységét, vagyis a fogyatékossággal élő gyermekek fejlődési jellemzőinek és rendellenességeinek elemzésének szisztematikus megközelítését, valamint a különböző területeken dolgozó szakemberek átfogó, többszintű megközelítését, a gyermek problémáinak megoldása során tett cselekvéseik kölcsönhatását és következetességét; az oktatási folyamat valamennyi résztvevőjének részvétele ebben a folyamatban.

Az elv garantálja az aktivitás látássérült jellemzői gyermeknek és szüleinek törvényes képviselőinek a segítség folytonosságát, amíg a probléma teljesen meg nem oldódik, vagy meg nem határozják a megoldás megközelítését.

Az elv magában foglalja a különböző fogyatékossággal élő gyermekek fizikai és vagy mentális fejlődésében az oktatás változó feltételeinek megteremtését. Az elv biztosítja a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek törvényes képviselőinek törvényesen garantált jogainak betartását a gyermekek oktatási formájának megválasztásában, oktatási intézmények, a gyermekek törvényes jogainak és érdekeinek védelme, ideértve a szülőkkel törvényes képviselőkkel kötött kötelező megállapodást a fogyatékossággal élő gyermekek speciális javító oktatási intézményekbe osztályokba, csoportokba történő elküldésének áthelyezésének kérdésében.

Munkaterületek A javítómunka programja az általános általános oktatás szintjén egymással összefüggő területeket tartalmaz. Az aktivitás látássérült jellemzői tanácsadói munka a következőket tartalmazza: — közös igazolt ajánlások kidolgozása a fogyatékossággal élő tanulókkal végzett munka fő területeiről, amelyek közösek az oktatási folyamat minden résztvevője számára; — a tanárok az aktivitás látássérült jellemzői által nyújtott tanácsadás a fogyatékossággal élő diákokkal való az aktivitás látássérült jellemzői egyéni orientált módszereinek és technikáinak megválasztásáról; — tanácsadó segítség a család számára a fogyatékossággal élő gyermek szülői stratégiájának és korrekciós nevelési módszereinek megválasztásában.

A tájékoztató munka a következőket tartalmazza: — az oktatási tevékenységek különféle formái előadások, beszélgetések, információs standok, nyomtatott anyagokcélja, hogy elmagyarázza az oktatási folyamat résztvevőinek - tanulóknak fejlődési fogyatékossággal és anélkül isszüleiknek törvényes képviselőiknektantestületüknek - az oktatási folyamat sajátosságaival és a fogyatékossággal élő gyermekek támogatásával kapcsolatos kérdéseket; — tematikus beszédek vezetése a tanárok és a szülők számára a fogyatékossággal élő gyermekek különböző kategóriáinak egyéni és tipológiai jellemzőinek ismertetése érdekében.

A program végrehajtásának szakaszai A javítási munkát szakaszosan végzik. A szakaszok sorrendje és célzása megteremti a szükséges előfeltételeket a dezorganizáló tényezők kiküszöbölésére. Az információk gyűjtésének és elemzésének szakasza információs és elemző tevékenységek. Ennek a szakasznak az eredménye a tanulók kontingensének felmérése a gyermekek fejlődésének sajátosságainak figyelembevétele, a sajátosságok és sajátos nevelési igényeik meghatározása érdekében; az oktatási környezet értékelése a szoftveres és módszertani támogatás, az intézmény anyagi, technikai és személyi bázisának követelményeinek való megfelelés érdekében.

A mozgáskorlátozott gyermekek legfontosabb jellemzői

Tervezés, szervezés, koordináció szakasza szervezési és végrehajtási tevékenység. A munka eredménye egy speciálisan szervezett oktatási folyamat, amely korrekciós és fejlődési orientációval rendelkezik, és a fogyatékossággal élő gyermekek speciális támogatásának folyamata speciálisan létrehozott változó feltételek mellett zajlik a szóban forgó gyermekkategória képzésében, oktatásában, fejlesztésében és szocializációjában.

az aktivitás látássérült jellemzői amikor mínusz és plusz látás

A javító és fejlesztő oktatási környezet diagnosztikai szakasza kontroll és diagnosztikai tevékenység. Az eredmény egy megállapítás arról, hogy a létrehozott feltételek és a kiválasztott javító, fejlesztő és oktatási programok megfelelnek-e a gyermek sajátos nevelési igényeinek. A szabályozás és a beállítás szakasza szabályozási és korrekciós tevékenységek.

Az eredmény a szükséges változások bevezetése az oktatási folyamatban és a fogyatékossággal élő gyermekek kísérésének folyamatában, az oktatás feltételeinek és formáinak, a munka módszereinek és technikájának kiigazításával. A program végrehajtásának mechanizmusa A javítómunka megvalósításának egyik fő mechanizmusa az oktatási intézmény szakembereinek optimálisan felépített interakciója, amely a fogyatékossággal élő gyermekek számára szisztematikus támogatást nyújt az oktatási folyamat különböző profilú szakemberei.

Ez az interakció a következőket tartalmazza: — bonyolult a gyermek problémáinak azonosítása és megoldása, szakképzett segítség nyújtása a különböző területek szakembereitől; — a gyermek személyes az aktivitás látássérült jellemzői kognitív fejlődésének többdimenziós elemzése; — komplex egyéni programok kidolgozása, általános fejlesztés és a gyermek az aktivitás látássérült jellemzői, beszédi, érzelmi-akarati és személyes szférájának egyes aspektusainak korrekciója.

A pszichológia, a pedagógia, az orvostudomány, a szociális munka területén tevékenykedő különféle szakemberek erőfeszítéseinek megszilárdítása átfogó pszichológiai, orvosi fejfájás homályos látás mi ez pedagógiai támogatási rendszert biztosít, és hatékonyan megoldja a gyermek problémáit.

A szakemberek szervezett interakciójának jelenlegi és legelterjedtebb és legelterjedtebb formái az oktatási intézmény konzultációi és támogató szolgáltatásai, amelyek multidiszciplináris segítséget nyújtanak a gyermeknek és szüleinek törvényes képviselőinekvalamint az aktivitás látássérült jellemzői oktatási intézménynek az alkalmazkodással, képzéssel, neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos kérdések megoldásában.

A javító munka megvalósításának másik mechanizmusaként meg kell jelölnünk a szociális partnerséget, amely magában foglalja egy oktatási intézmény és a külső erőforrások különböző osztályok szervezetei, állami szervezetek és a társadalom egyéb intézményei szakmai interakcióját.

  1. Hogyan lehet megvédeni az iskolás látását Gümőkóros mérgezés gyermekeknél és serdülőknél fordul elő, amikor a fertőzés tuberkulózis és az elsődleges TB fertőzés nélkül fejlesztik a helyi megnyilvánulásai által meghatározott röntgen- és egyéb kutatási módszerek.
  2. Központi Statisztikai Hivatal
  3. Látássérült személyek sporttevékenységének meghatározói A látássérült személyek számára a látás hiánya komoly kihívásokat jelent a mindennapi élet hétköznapi tevékenységeinek elvégzése közben, és az élet számos területén kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor valaki másnak a segítségre szorulnak.

A szociális partnerség a következőket foglalja magában: — együttműködés az oktatási intézményekkel és más osztályokkal az oktatás folyamatossága, a fejlődés és az alkalmazkodás, a szocializáció, a fogyatékossággal élő gyermekek egészségmegőrzése terén; — együttműködés a médiával, valamint a nem állami struktúrákkal, elsősorban a fogyatékossággal élő emberek állami szövetségeivel, a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek szervezeteivel; — együttműködés a szülői közösséggel.

Szoftveres és módszertani támogatás. A munka megszervezésekor ebben irányba, tanácsos a szövetségi szinten kidolgozott módszertani ajánlások alapján vezetni, figyelembe véve az ilyen gyermekek oktatási és rehabilitációs folyamatának sajátosságait.

A speciális javító oktatási intézmények képesek ellátni olyan oktatási és módszertani központok funkcióit, amelyek módszertani segítséget nyújtanak az általános típusú oktatási intézmények tanárai számára, tanácsadói, valamint pszichológiai és pedagógiai segítséget nyújtanak a hallgatóknak és szüleiknek törvényes képviselőknek.

Látássérült óvodáskorú gyermekek kognitív aktivitásának jellemzői

Ról rőlgramm, a tanár, tanár-pszichológus, szociálpedagógus, logopédus stb. Súlyos mentális és vagy testi fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekek egyéni tananyag szerinti tanítása esetén célszerű speciális javító oktatási programokat, tankönyveket és taneszközöket használni a speciális javító oktatási intézmények számára megfelelő típusúideértve a digitális oktatási forrásokat is A személyi állomány a javító munkaprogram végrehajtásának fontos szempontja.

A javító munkát megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakirányú végzettséggel rendelkező szakembereknek, valamint azoknak a tanároknak kell elvégezniük, akik kötelező tanfolyamokat vagy más típusú szakmai képzést végeztek a kijelölt téma keretein belül.

az aktivitás látássérült jellemzői

Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek elsajátítsák az általános általános oktatás alapképzési programját, kijavítsák testi és vagy mentális fejlődésük hiányosságait, a pedagógiai rátákat tanár-defektológusok, logopédusok, tanár-pszichológusok, szociális tanárok be kell vezetni az oktatási intézmények személyzeti táblázatába. Az oktatási intézmény alkalmazottainak képzettségi szintjének minden betöltött pozícióra meg kell felelnie a megfelelő beosztás képesítési jellemzőinek.

A fejlődési rendellenességű gyermekekkel folytatott oktatási és javító munka megszervezésének sajátosságai szükségessé teszik az általános oktatási intézmény tantestületének speciális képzését. Ehhez folyamatos képzést, átképzést és továbbképzést kell biztosítani a fogyatékossággal élő gyermekek oktatásának hogyan lehet felpumpálni a látását foglalkozó oktatási intézmények dolgozóinak.

Az oktatási intézmény pedagógiai dolgozóinak világos képet kell alkotniuk a fogyatékossággal élő gyermekek mentális és vagy fizikai fejlődésének sajátosságairól, az oktatási és rehabilitációs folyamat megszervezésének módszereiről és technológiáiról.

Az aktivitás látássérült jellemzői és technikai támogatás. Az anyagi és technikai támogatás egy megfelelő anyagi és technikai bázis megteremtéséből áll, amely lehetővé teszi az adaptív, korrekciós és fejlesztési lehetőséget az oktatási intézmény környezete, ideértve a megfelelő tárgyi és technikai feltételeket, amely lehetőséget biztosít a testi és vagy mentális fogyatékossággal élő gyermekek akadálytalan hozzáférésére az oktatási intézmény épületeihez és helyiségeihez, valamint az intézményben való tartózkodásuk és képzésük megszervezéséhez ideértve a rámpákat, speciális lifteket, speciálisan felszerelt oktatóhelyek, speciális oktatási, rehabilitációs, orvosi felszerelések, valamint felszerelések és technikai segédeszközök a fogyatékossággal élő személyek egyéni és kollektív használatú képzéséhez, javító- és rehabilitációs helyiségek szervezéséhez, sport- és tömegesemények szervezéséhez, táplálkozáshoz, orvosi ellátáshoz, egészséghez és orvosi és megelőző intézkedések, háztartási, egészségügyi és higiéniai szolgáltatások.

Információs támogatás. A program megvalósításának előfeltétele az információs oktatási környezet megteremtése, és ennek alapján a korszerű információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával a távoktatás fejlesztése a mozgássérült gyermekek számára.

Látássérült óvodáskorú gyermekek kognitív aktivitásának jellemzői

A fogyatékossággal élő gyermekek, a szülők törvényes képviselőka tanárok számára elengedhetetlen az online információforrásokhoz, az információs és módszertani alapokhoz való széles körű hozzáférés rendszerének létrehozása, amely feltételezi a taneszközök és ajánlások rendelkezésre állását a tevékenységek minden területén és típusánál, vizuális segédeszközök, multimédia, audio és video anyagok.

A gyermekekkel végzett javító munka jellemzői, mentális fogyatékossággal Önkormányzati oktatási intézmény, a 4. Komsomolskaya, Egy tipikus épületben található ban. Ma az iskolában 23 tanterem, 2 laboratórium, 1 speciálisan kialakított tanterem található fejlődési fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkozó osztályok számára, orvosi rendelő, pszichológus, logopédus, szociális tanár, érzékszervi szoba, 2 műhely, 2 csökkent látási görcsök, menza.

4 thoughts on “A látássérült gyermekek mentális aktivitásának sajátosságai”

Az az aktivitás látássérült jellemzői rendelkezik az oktatási folyamat megszervezéséhez szükséges technikai eszközökkel és oktatási eszközökkel, számítógépes és IKT szoba van felszerelve, és van helyi hálózat.

A központi fűtés, vízellátás, áramellátás megfelel az előírásoknak. Az iskola kedvező társadalmi-kulturális környezetben helyezkedik el. Az iskola alapítói: a belorodi régió "Alekseevsky District és Alekseevka City" önkormányzati körzetének Oktatási és Tudományügyi Osztálya. A hallgatók száma fő. A pszichológiai korrekció bizonyos pszichológiai struktúrákra irányított hatás a gyermek teljes fejlődésének és működésének biztosítása érdekében.

Ez egy megalapozott befolyás az ember belső világára, amelyben a pszichológus a vágyak, tapasztalatok, kognitív folyamatok és cselekedetek sajátos megnyilvánulásaival foglalkozik.

A mentális fogyatékossággal élő iskolás gyermekek életkora 7 és 14 év közötti. Először is megjegyezzük, hogy a gyermekek mentális fogyatékosságának diagnosztizálása már az óvodában elkezdődik, ahol a pszichológus a pedagógusokkal együttműködve azonosítja a mentális fogyatékossággal élő gyermekeket, és erről tájékoztatja a szülőket.

az aktivitás látássérült jellemzői

A pszichológiai korrekció fő céljainak és célkitűzéseinek meghatározásakor a szociális tanár mindenekelőtt a gyermek személyiségének és aktivitásának proximális fejlődési zónájának létrehozására vonatkozó rendelkezést veszi figyelembe, mint a javító munka fő tartalmát.

Ebben a tekintetben a pszichológiai és pedagógiai korrekciót a kor alapvető jellemzőit alkotó pszichológiai új képződmények céltudatos formálásaként építi fel. A gyermek pszichológiai képességeinek gyakorlása és edzése már nem eredményezi a korrekciós munkát, mivel a tanulás ebben az esetben a fejlődést követi, a képességeket csak mennyiségi irányban javítja.

A mentális fogyatékossággal élő gyermekek pszichológiai korrekciója során a következő típusú munkákat végezzük: 1. A az aktivitás látássérült jellemzői nemcsak korrekciós célokra használják, hanem megelőző és pszicho-higiéniai célokra is. A az aktivitás látássérült jellemzői két formája van: egyéni és csoportos. Ha a gyermeknek kommunikációs problémái vannak, akkor a csoportterápia előnyösebb, mint az egyéni terápia. Különféle játékanyagokat használnak a játékterápiában: Családi játékok; Építkezés; Gyakorlási játékok.

A művészetterápia az aktivitás látássérült jellemzői pszichoterápia speciális formája, amely művészeten alapszik - vizuális és kreatív tevékenységek.

Érzékenyítő foglalkozás - látássérültek 2015.02

Célja a gyermek önkifejezésének, önismeretének fejlesztése a művészet révén.