Katolikus esküvő - Székesfehérvár


A katolikus keresztény egyházban a házasság szentség, az Isten
emberek iránti szeretetének jele. A katolikus egyház a házasságot
egy férfi és egy nő életreszóló, felbonthatatlan és kizárólagos
kapcsolatának tekinti, amelyet a menyasszony és a vőlegény
házassági beleegyezése hozza létre.

Mi a teendő, ha katolikus vallás szerint szeretnénk esküdni?
Minden katolikus templomban vagy kápolnában lehet házasságot
kötni. Fel kell keresni az állandó lakóhelyhez legközelebbi plébániát
és ott kell jelentkezni házasságkötésre. Amennyiben egy másik,
valamilyen okból kedves templomban szeretnének összeházasodni,
külön kérelemmel kell élni.

A katolikus egyház a házasságot egy férfi és egy nő
életreszóló, felbonthatatlan és kizárólagos kapcsolatának
tekinti, amelyet a menyasszony és a vőlegény házassági
beleegyezése hozza létre.

Mi szükséges az esküvő bejelenetésekor?
-A legfontosabb, hogy egyházjogilag szabad állapotúak köthetnek
csak katolikus egyházban házasságot, illetve szükséges, hogy a
házasulandók közül legalább az egyik felet a katolikus egyházban
keresztelték meg.

-A bejelentkezéshez a keresztelőlevél és a személyigazolvány
szükséges. A katolikus házasságkötés egyházjogi érvényessége
nem függ a polgári házasságtól. A polgári házasságkötés nem
feltétele a katolikus házasságkötésnek, bár természetszerűleg a
legtöbb esetben egymást követik.

Lehet e katolikus esküvője egy párnak, ha csak a pár egyik fele van megkeresztelkedve?

Katolikus esketésre akkor van lehetőség, ha legalább a jegyesek
egyike katolikus. Ha a jegyesek egyike más vallású, akkor a
katolikus fél nyilatkozatot ír alá arról, hogy születendő gyermekeiket
katolikus szellemben nevelik majd.
Ha a jegyesek egyike nincs megkeresztelve, püspöki engedély
szükséges az esketéshez és a római katolikus félnek ilyenkor is alá
kell írnia a születendő gyermekek nevelésről szóló nyilatkozatot.
Ha a jegyesek egyike sem katolikus, nincs lehetőség azonnali
katolikus esketésre! Ilyenkor végig kell járni a katekumenátust (a
felkészülést), a legalább egy éves hittan oktatást, meg kell
keresztelkedni és ezt követően kerülhet sor katolikus szertartás
szerinti esketésre.

Székesfehérvári Katolikus templomok:

Víziváros
Jézus Szíve plébánia
Cím:Székesfehérvár,
Rákóczi u. 32.
Telefon:
22/315-444

Kármelhegyi Boldog-
asszony templom-
igazgatóság
Cím:Székesfehérvár,
Petõfi S. u. 2.
Telefon:
22/315-328

Öreghegy Magyarok
Nagyasszonya plébánia
Cím:Székesfehérvár,
Budai út 224.
Telefon:
22/304-085

Nagyboldogasszony -
Nepomuki Szent János
plébánia
Cím:Székesfehérvár,
Szent János köz 1.
Telefon:
(22) 315-447

Szent Imre templomigazgatóság
Cím:Székesfehérvár,
Városház tér 4.
Telefon:
(22) 315-380

Vasútvidéki Prohászka -
Jó Pásztor plébánia
Cím:Székesfehérvár,
Kaszap István u. 1.
Telefon:
(22) 316-254

Belváros
 Szent István
király plébánia
Cím:Székesfehérvár,
Arany János u. 9.
Telefon:
(22) 315-114

Maroshegy
Szent Kristóf plébánia
Cím:Székesfehérvár,
Batthyány u. 4.
Telefon:
(22) 316-461

Felsõváros
Szent Sebestyén
vértanú plébánia
Cím:Székesfehérvár,
Móri út 20.
Telefon:
(22) 315-482

A polgári házasságkötés nem feltétele a katolikus házasságkötésnek, bár természetszerűleg a legtöbb esetben egymást követik.

Mennyi idővel korábban kell bejelentkezni?
Mivel előkészület is tartozik hozzá, érdemes előre tisztázni a
pontos időpontot. Egyházjogilag fél évvel a házasságkötés előtt
jelentkezni kell az illetékes plébánosnál, de a gyakorlatban ez
minimálisan is 3 hónapot jelent.

Milyen előkészületen kell részt venni a párnak?
Az esküvő előtt a pár egy „oktatáson” vesz részt, ez a
jegyesoktatás. Itt szó van a házasság szentségéről, az
együttélésről és kicsit felkészít a gyermeknevelésre. Részleteiben
tisztázza az esküvői szertartás menetét, az ott feltett kérdéseket,
az adandó válaszokat és azok jelentőségét.

Székesfehérváron közös városi jegyesoktatás van. A nyolc
alkalomból álló - családosok és papok által vezetett - találkozások
a Szent István Művelődési házban kerülnek megrendezésre és
a kurzus végén oklevéllel igazolják a felkészülést.

Van lehetőség a templom dekorálására? 
Egy alapdíszítés van a templomban. Ha külön szeretne valaki
még egy kis dekorálást, akkor megbeszélés szerint lehetőség van
rá. Figyelembe kell venni azt, hogy az esküvői szertartás előtt
sokszor rövid idő áll a rendelkezésre, illetve, hogy milyen rögzítési
fajták megengedettek a templomban…sok helyen csak mobil
díszeket lehet használni.

Egy katolikus esküvő miben különbözik más vallású esküvőktől?
Az eskütételkor a feszületre teszik a kezüket, a gyűrűt megszentelik
és így adják át - már a férjnek és feleségnek -, hogy húzzák fel. A katolikus eskütételnél az a lényeges, hogy a pap előtt és

két tanú előtt nyilatkozzanak, hogy házasok akarnak lenni,
hűséget ígérnek, és a gyermeket vállalják. Ez a házasság
szentségének a kinyilvánításának a lényege.

Amiben még különbözik minden más esküvőtől, hogy katolikus
templomban "csak egyszer" köthet házasságot egy ember,
mert a katolikus egyház a házasságot felbonthatatlannak tartja.

Mennyibe kerül?
Az árak állandó szabályzat szerint az alábbiak: Az esküvő díja
15.000,- Ft, mely magában foglalja a templom használatát és a
pap közreműködését. Lehetőség van piros szőnyeget és
díszkivilágítást kérni, ennek az ára 1.500,-Ft.

A kérdések megválaszolásában Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató volt a segítségünkre.
Egyéb tájékoztatást találhatsz még a www.szfvar.katolikus.hu oldalon.