Evangélikus esküvő - Székesfehérvár

TEMPLOMI ESKÜVŐ SZÉKESFEHÉRVÁ

3 információ amit tudnod kell, hogy evangélikus esküvőd lehessen!

Evangélikus vallásúnak
kell lennie legalább az
egyikőtöknek, ahhoz,
hogy evangélikus
szertartásotok
is lehessen.

Polgári nélkül
nincs templomi!
FONTOS, hogy már
a dátum egyeztetésnél
meglegyen a polgári
szertartás ideje is.

A templomi esküvőnél
a barátok, rokonok is
készülhetnek meglepi
előadással (pl.: ének,
hangszeres előadás, vers.

Igazából szerelem - esküvő jelenet (templomi meglepetés ének)

Milyen papírok szükségesek az egyházi esküvőhöz? 

-Keresztlevél
-Személyi igazolvány
FONTOS, hogy a házasságkötés polgári  bejegyzésének időpontja
meglegyen, hiszen nem
lehet templomi esküvőt kötni polgári esküvő nélkül.  

Megválaszthatjuk-e esküvőnk napját és időpontját?

A legtöbb gyülekezetben az esketések időpontja általában
szombati napra esik, de lehetőség van arra is, hogy ettől eltérő
időpontban kerüljön sor a templomi szertartásra. Az esküvői
"főszezonban" (májustól októberig) érdemes előre (2-3 hónappal
előtte) tisztázni a pontos időpontot, hiszen ilyenkor gyakori, hogy
egy-egy szombatra több esküvő is jut.

Ha egyikünk sem tagja az evangélikus egyháznak,
akkor lehet-e egyházi esküvőnk?

Nem. Ám az egyháztagság nem egyházközségi tagságot jelent.
Ha valakit evangélikusnak kereszteltek, az ne vonakodjék
jelentkezni. Az evangélikus egyház megkívánja, hogy legalább
a jegyespár egyik tagja tartozzon az evangélikus
egyházhoz. (Lehetőség van azonban az esküvőt megelőzően
felnőttkeresztelésre és konfirmációra.)

Különböző vallásúak is köthetnek itt házasságot?

Az evangélikus egyház Isten áldását adja a párra, ha az egyik fél
evangélikus vallású, s úgy döntenek, hogy összekötik az életüket,
tehát lehet evangélikus esküvőjük. Lehetséges az is, hogy nem
csak az evangélikus lelkész, hanem más felekezetű lelkész is
szolgál az esküvőn. Ilyenkor ökomenikus esküvőről beszélünk.

Mit jelent a jegyesoktatás?

A helyi lelkésszel folytatott beszélgetések, amelynek nincsen
szigorúan kötött rendje. Legtöbbször az esketési liturgia
megbeszélésével kezdődik és a jegyespárról szól: arról a
szerelemről, amelyet egymásban és egymás által megtaláltak,
természetesen nem oktató, hanem baráti hangnemben.

Mi az, ami fontos számukra a házastársi kapcsolatban
és mit várnak egymástól, mint házastárstól?
Hogyan alakítsák közös életüket?
Hogyan neveljék gyermekeiket?
Hogyan ápolják baráti és rokoni kapcsolataikat?
Mit jelent a keresztény házasság?

Hogyan zajlik a szertartás?

Egy orgonadarabbal kezdődik, amit a pár vagy a kántor
választhat. Lehet gyülekezeti  vagy felkért ének is. Ezután a lelkész zsoltárt olvas, ahogyan minden evangélikus istentisztelet kezdetén. Utána következik az imádság, melyben hálát adnak a házasságért és az
ehhez szükséges szeretetért könyörögnek.

Ezt követi az igehirdetés, amely annyiban különbözik a
vasárnapitól, hogy sokkal speciálisabban szól a párhoz. Itt egy ének
következhet, vagy ha van a családból, baráti körből valaki, aki
szeretné meglepni a párt szólóénekkel, köszöntővel vagy
hangszeres számmal, akkor megteheti.

Majd a Bibliából olvasnak fel olyan részleteket, amelyek a
házasságról és a férfi-nő kapcsolatról szólnak, ezután következnek
az esketési kérdések. Érdekesség az evangélikus gyakorlatban,
hogy a feltett kérdésekre a pár nem a „boldogító igennel” válaszol,
hanem az elsőre úgy, hogy SZERETEM, a másodikra: AKAROK,
és a harmadikra úgy, hogy KÉSZ VAGYOK.

Amennyiben az ifjú pár valamiféle változtatást szeretne, a lelkésszel
kell megbeszélnie. A templomot esküvőre ízléses, nem túl hivalkodó
virágdíszbe öltöztetik megtisztelve ezzel a jeles eseményt, de ha
valakinek más ötlete támad, szívesen meghallgatják.

                                  

Mennyibe kerül?

Az evangélikus templomi esküvőnek nincs kötelező anyagi
vonzata. A kántor és az egyházfi tiszteletdíja 1.500-1.500 Ft. Ha a
pár és a násznép úgy érzi, hogy adománnyal támogatná az
egyházat, a perselybe elhelyezheti a segítő forintokat.

Bejelentkezés

A bejelentkezéshez nem kell mást tenni, mint időpontot egyeztetni
egy személyes találkozóra.

Evangélikus Egyházközség
8000 Székesfehérvár, Szegfű Gyula u. 1.
Telefon: 22/506 - 677 ; Fax: 22/506 - 678
Egyházi mobil: 20/824 - 3300
E-mail: szfvar@lutheran.hu
Ügyfélfogadás: H-P: 9-15.30

A kérdések megválaszolásában Bencze András evangélikus lelkész volt
a segítségünkre.

További hasznos információkat olvashatsz a www.egyszeregy.hu oldalon.
       
          Evangélikus templom (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u 1.)