Méhlátás és vizuális orientáció


Az érzékelés és észlelés funkciói A vizuális észlelés zavarai A figyelem zavarai Az auditív, ízlelési, szaglási, tapintási percepció zavarai Érzékelés, észlelés Az érzékelés és észlelés alapfunkciói Folyamatos kapcsolattartás a környezettel Megfigyelni reprezentáció, felismerés Cselekedni életben maradni mozgás, helyváltoztatás, táplálkozás, fajfenntartás Hogyan valósulnak meg a megoldások az agyban?

Fajonként más a feladat Más információ lehet így fontos, és az észlelet is eltérhet A belső élmény vagy észlelet nem pontos tükörmása a külvilágnak, hanem csak megközelíti azt, amennyire a feladat megkívánja Mi teszi lehetővé? RENDSZER: tárgy helye, tér A vizuális észlelőrendszer feladatai Alak és mintafelismerés meghatározni milyen tárgyat észlelünk A tárgyakat el kell különíteni a környezetüktől szín, mozgás, forma, mélység alapján A tárgyakat meg kell különböztetni egymástól A tárgyakat fel kell ismerni, azonosítani az ismeretek mozgósítása is szükséges emlékezet szerepe Lokalizáció meghatározni hol van az észlelt tárgy Távolságészlelés Mozgás észlelése Perceptuális konstanciák azonos tárgyak méhlátás és vizuális orientáció megjelenését állandónak mutatni A vizuális információ feldolgozásának főbb szintjei és az ezekhez kapcsolódó neuropszichológiai zavarok típusai Fahle, A retina és az elsődleges látókéreg közötti kapcsolat sérülései Látáskiesések: Méhlátás és vizuális orientáció kisebb, szigetszerű kiesések Hemianópiák: nagyobb kiterjedésű kiesések Látásvesztés a jobb szemben Bitemporális heteronym hemianópia Bal homonym hemianópia Bal felső kvadranópia E Bal homonym hemianópia a macula megőrzésével LÁTÁS VIZSGÁLAT!

Homonym- a két szemben az egymásnak méhlátás és vizuális orientáció területek Heteronym- a két szemben eltérő területek A vizuális információ feldolgozásának főbb szintjei és az ezekhez kapcsolódó neuropszichológiai zavarok típusai Fahle, Az elsődleges vizuális kéreg V1 sérülései Primér látókéreg, Sztriatális kéreg, V1, Br17 Funkciók: tudatos vizuális élmény Elemi tulajdonságok, különbségek detektálása fényesség, szín, orientáció, mélység, mozgás, mintázat Alacsony szintű integráció Sérülése: Orientáció-integráció: kontúr detektálás Ambliópia: tompalátás fejlődési rendellenesség Kérgi vakság kontralaterálisan méhlátás és vizuális orientáció Pl.

Az elsődleges vizuális kéreg V1 súlyos fejfájás; romlott látás Vaklátás esetén megtartott funkciók és vizsgálatuk: Reflexes válasz: pl.

méhlátás és vizuális orientáció

Szín, 2D, 3D tárgyak tárgyak Az extrasztriatális kéreg sérülései Okcipito-temporális irány Apperceptív agnózia A feldolgozás korai szakasza sérül Diffúz sérülés: pl szénmonoxid mérgezés a beteg meg tudja nevezni a tárgy jellegzetes vonásait pl. DE nem tudja az egész tárgy képét felismerni: Nem tud alakzatokat megkülönböztetni tárgyak, betűk, arcok, stb. Nem tud lemásolni tárgyakat Másolási feladat Képes felismerni tárgyakat tapintás, hallás, szaglás, ízlelés alapján!

Hiányos ábrák felismerése Az extrasztriatális kéreg sérülései Okcipito-temporális irány Apperceptív agnózia Cselekvéses helyzetben jól teljesít! Az extrasztriatális kéreg sérülései Okcipito-temporális irány Apperceptív agnózia elsősorban jobb oldali parietális sérülés esetén Enyhébb mértékű Apperceptív Agnózia? Vagy Észlelési kategorizálási deficit - nem képesek a tárgyak invariáns információit kiemelni Transzformációs agnózia?

Kontúr kiemelési deficit Nem ismeri fel a halat, és a gyümölcsöket Szokatlan nézőpont A vizuális információ feldolgozásának főbb szintjei és az ezekhez kapcsolódó neuropszichológiai zavarok típusai Fahle, Az extrasztriatális kéreg sérülései Okcipito-temporális irány Asszociatív agnózia Méhlátás és vizuális orientáció okcipito-temporális sérülés esetén a látott objektumnak jelentésbeli tudáshoz való hozzáférési zavara: az észlelési rendszer és a szemantikus memória összekapcsolásának a problémája Ép észlelés: Képes alakzatokat megkülönböztetni, csoportosítani Képes lemásolni tárgyakat DE nem tudja a tárgyat kérdésre válaszolva beazonosítani Nem képes elérni a tárgyak megnevezését, nem tudja mire valók Perceptuális rendszer - szemantikus memória összekapcsolásának zavara Nevezze meg méhlátás és vizuális orientáció az állatot és mondja el mit tud róla Képes felismerni tárgyakat verbális leírás alapján vagy tapintással!

Az extrasztriatális kéreg sérülései Okcipito-temporális irány Asszociatív agnózia Másolja le!

Rajzolja le! Valóságos és nem valóságos tárgyak azonosítása Felismeri a nyuszfántot?

A percepciós zavarok, figyelemzavarok és orientációs zavarok diagnosztikája

Melyik az azonos funkciójú tárgy? Az extrasztriatális kéreg sérülései Okcipito-temporális irány Az apperceptív és az asszociatív agnózia közötti különbségek Az extrasztriatális kéreg sérülései Okcipito-temporális irány Szimultán agnózia Gyakran apperceptív agnóziák közé sorolják Ventrális jellegű: egyszerű tárgyak felismerése megtartott több tárgy méhlátás és vizuális orientáció felismerése, összetett vizuális környezet detektálása érintett» Pl.

A beteg csak a jobb térfélen keresi a tárgyakat, a bal térfélről érkező információkról, a bal testfélről nem vesz tudomást, nem nyúl a sérült féltekével kontralaterális térbe.

A jobb félteke figyelmi hálózata számos struktúrát tartalmaz.

méhlátás és vizuális orientáció DIY kézművesség a látótérből

A jobb inferior parietális lebeny IPLa temporoparietális határterület TPJ sérülését kapcsolják hagyományosan a neglect tüneteihez.

A leggyakrabban a középső agyi artéria stroke-ja MCA vezet hozzá. Újra meg újra az ipszilaterális térfél tárgyait nézik végig. A papír jobb oldalára ír A neglekt viselkedéses megjelenése Tesztelje látását Konvencionális, analóg óráról nehezen olvassa le az időt Idői becslés nehézségei Napi rutin tevékenységek Nekiütközik a bal oldalán lév tárgyaknak, embereknek, gyakran eltéved, mivel figyelmen kívül hagyja a bal oldali fordulókat.

KIEGÉSZÍTÉSEK

Gyakori baleset, különösen, ha tolókocsit használ. Egy egyszer étel elkészítése is nehézséget okoz a számára. A tányérja bal oldalán található ételt is ignorálja. Nehezen tud telefonálni, tv-t nézni, társasjátékot játszani, etc. Túlzott figyelem a jó oldalon elhelyezkedő dolgoknak.

A játék menete.

Gyakran nem válaszol a bal oldalán elhelyezkedő embereknek. Neglekt típusok Hypokinesia Intencionális neglect, a lézióval kontralaterális térbe irányuló szándékos mozgás képtelensége vagy késleltetettsége Motoros neglect A kontralaterális testfél szegényes használata, ha a figyelmet erre a testfélre fókuszáltatják, adekvát viselkedés Allesthesia alloesthesia A kontralaterális oldalon adott ingerlés az ipszilaterális oldalon vált ki észleletet.

A leggyakoribb a taktilis allesthesia, de leírtak már auditoros és vizuális formáját is. Anosognosia tipikus formájában baloldali hemiplégiánál a beteg nincs tudatában a paralízisnek. Leírták már afáziánál, vakságnál Anton-szindróma. A jelenséget nem lehet a szenzoros modalitás kiesésével magyarázni, igen gyakori neglectben.

Kioltás a beteg nem tud megfelelően válaszolni a két térfélben szimultán megjelenő ingerekre, jóllehet izolált bemutatásuknál megfelelő a válasza. A jelenséget valamennyi modalitásban leírták. Neglekt típusok Féloldali figyelemhiány hemi-inattention A beteg figyelmen kívül, válasz nélkül hagyja az egyik oldali taktilis, auditoros vagy vizuális információt, ha csak nem irányítják ráhatással oda a figyelmét.

Ez érintheti a személyes hemisomatognosia és az extraperszonális teret és nem lehet szenzoros vagy motoros károsodással megmagyarázni a tüneteket. Neglekt típusok Hemispacialis neglect féloldali téri neglect A neglekt vezető tünete, rajzolásnál vagy másolásnál az egyik térfél konstrukciós hiánya, hasonló tünet írásnál és olvasásnál.

hyperopia távolság

A neglekt vizsgálati módszerei Jóllehet sokan gondolják úgy, hogy a neglekt nem egységes szindróma a neuropszichológiai gyakorlatban körvonalazódott azoknak a feladatoknak a köre, amelyek alkalmasak a hemispaciális neglekt diagnosztizálásához. Szükséges a hemianopia és hemiparesis differenciáldiagnózisa, a neglekt diagnózisának olyan funkciókra kell épülnie, amelyek nem magyarázhatóak közvetlenül szenzoros vagy motoros deficittel.

Mivel a neglekt-hez gyakran társul hemianopia és más occulomotoros zavarok lehetséges mínusz másfélet látni vizuális mez nagyságát, a vizuális pontosságot és a szemmozgásokat alaposan ki kell vizsgálni.

  1. Sensorimotor feldolgozás Absztrakt A rovarok szembesülnek azzal a kihívással, hogy integrálják a multi-szenzoros információkat a repülésük ellenőrzésére.
  2. Egészség
  3. Fejlesztő modul | sniikt
  4. Javítja a látást a számítógépen

A neglekt-es beteg nem képes az érintett térfélbe irányítani a tekintetét vagy a fejét, a hemianopiás hamar megtanulja. Vizuális keresési és törlési tesztek 40 db random elrendezésben látható 2,5 cm-es vonalat kell áthúznia a betegnek.

29. HÉT: Etológia.

A törlési teszteknél szisztematikus vizsgálatra van szükség és több elterelő inger közé ágyazott célelemeket csillag, betű kell megtalálni, érzékenyebb a neglect-re mint a vonal áthúzós feladat Vonalfelezés Érzékeny feladat, egy horizontális vonal felezési pontját kell megjelölnie a betegnek. Neglectesek jobbra helyezik, az egészséges kontroll többnyire kicsit balra. Néha csökkenti a tünetet, ha a beteg figyelmét felhívjuk a vonal két végére.

A vizuális feldolgozással kapcsolatos zavarok és lokalizációk A hallórendszer felépítése A hallás funkciói A hangforrás lokalizációja a korai feldolgozás során a két fülből származó információ elkülönül, de a felsőbb szinteken binaurálissá válik A hallás és az auditív észlelés neuroanatómiája Az auditív információfeldolgozás zavarai Auditív agnózia A hangok jelentése megítélésének zavara, ép hangészlelés mellett Méhlátás és vizuális orientáció vizsgálat szükséges Nonverbális auditív agnózia A nem-nyelvi hangok megértése és felismerése sérült : pl.

Jobb temporális, parietális vagy az auditív asszociatív kéreg bilaterális léziója Tiszta szósüketség A beszélt nyelv megértésének zavara, ép hallás mellett A beteg képes másolni és írni spontán módon Nem képes diktálás után írni és nem képes ismételni a szavakat A Wernicke área és az auditoros méhlátás és vizuális orientáció diszkonnekciójának következménye Amúzia A zene észlelés és zenélés zavara Kultúrfüggő Jellemző agysérülés taktilis agnózia esetén A szaglás és ízérzékelés.