Tudatalatti és látás,


Posted in: 9 Írások. Hozzászólás Nem tudatalatti és látás eredmények Egy ideig úgy tűnt, a tökéletes véletlen számok tökéletesen egyenlő eloszlásúak. Bár néha előfordultak statisztikai anomáliák pl. Az igazi meglepetés ben következett be, a Wales-i hercegnő, Lady Diana halálakor. A görbe hirtelen megugrott, a véletlenszámok nem tűntek véletlennek többé. Ahogy a hírek érkeztek, Európa és a Nyugati civilizációk nagy része gyászba borult, a kvantummechanika mintha megbolondult volna.

A görbék jó ideig eltolódtak a véletlenből a rendezettség felé; erre semmilyen ismert magyarázat nincsen máig sem. Mivel az nyarán keletkezett véletlenszámok láthatóan a világban élő emberek reakciója, érzelmi állapota szerint fluktuálódott, szárnyra kapott az a valóban kissé megdöbbentő feltételezés, hogy a véletlenszámok valahogy kapcsolódnak a kollektív tudatalattihoz ha létezik ilyesmi.

Azóta az elosztott véletlenszám-fluktuációs kutatást Globális Tudatalatti vagy Globális Öntudat Project-nek hívják, ami számtalan társadalmi, fizikai és matematikai kutatásokkal foglalkozó tudósnak okozott komoly fejtörést.

Kérj időpontot!

Azon már nem is csodálkoztak a project vezetői, hogy elképesztő módon megváltozott a véletlenszámok eloszlása, ahogy a hír terjedt a világon, és ahogy az emberek kezdték megérteni, átérezni a tragédia nagyságát, és az egész emberiségre gyakorolt hatását. Ami megdöbbentette a Princeton egyetem kutatóit, hogy az első, szignifikáns csúcs amely a véletlenszámok anomáliáit jelzi már a támadás előtt 4 órával bekövetkezett.

Ha elhisszük, hogy a kvantummechanikai véletlenszámok valóban a globális, kollektív tudatalattinkkal függenek össze valahogyan, akkor is megdöbbentő az eredmény. A es ázsiai cunami tudatalatti és látás órával előre jelzése ez utóbbi lehetőséget támasztja alá; hacsak nem jelenik meg egy még ennél is hihetetlenebb összeesküvés-elmélet, amely szerint arról is előre tudtak egyesek, hacsak nem ők okozták.

Végkövetkeztetés Jelen cikk írója nem azt állítja, hogy klasszikus értelemben létezik a jövőbe tudatalatti és látás, hanem azt, hogy — több száz szinte valamennyi, interneten elérhető cikk és publikáció részletes tanulmányozása után legalábbis komolyan feltételezhető, hogy tényleg van valamilyen információ-áramlás a téridő jövőbeli, ill.

tudatalatti és látás

Ez az információ-áramlás látszólag úgy valósul meg, hogy elkerüli az időparadoxokonat, és nem sérül semmilyen logikai, matematikai vagy fizikai alapelv. A hagyományos időérzékelésünk biner agyműködés következménye.

Már nagyon sok gondolkodó jelezte, hogy a valóságot, a paradoxonoknál érzékelhetjük a legautentikusabban, amikor a kapott információ, mintegy megállítva az agy biner működését, — átvált intuitív módra.

tudatalatti és látás

Ebben tudatalatti és látás formában, egy jóval tágabban értelmezett logika adódik, ami jóval tágabb kereteket is biztosít az értelmezéshez. Azt vegyük a látáskorrekció káros hatása, hogy Wictor Charon most következő írása a hatvanas években született. Azt is mondhatnánk, hogy a magasabb világoktól, melyek körülvesznek, öt érzékszervünk választ el bennünket, mivel tévesen az a felfogás gyökeresedett belénk, hogy csak az létezik, amit érzékelünk vagy lemérhetünk.

Ez a koncepció elégtelen és szegényes. Olyan szervek fejlesztésére kell törekedni, melyek által a Kozmosz eddig rejtett territóriumait is megismerhetjük.

tudatalatti és látás

Továbbá, miután csak olyan jelenségeket tudatalatti és látás meg, amelyekkel együtt tudunk rezegni, azokat az apparátusokat ajánlatos kialakítani, ahol a rezgésfajták variációi tekintetében még van kombinációs lehetőség.

Aki filozófiai szemlélődése során a jövőn szokott töprengeni, nem is gondolná, milyen szokatlan irányokból jöhet a múltat leváltó fordulat.

Tudod, hogy milyen mély titkokat rejt a látás/hallás gondod?

A szerény geometriai dimenziótan kezdetéről még nem lehet látni, mekkora módosuláson fogja átvezetni a kozmikus kutatás rendszerét, jóllehet ez a fordulat nem emberi törekvés folyománya, hanem a világ integrálódásának processzusa által megkövetelt jelenség. Mert nemcsak a stelláris milliő, hanem az agy is változik, szokatlan látás helyreállítása bővül funkciológiájában.

tudatalatti és látás szemészeti betegségek számítógépes diagnosztikája

A mágikus dimenziótan uralomra jutásának emberisége többé nem az a kiskorú, 25 százalékos szellemiségű tömeg, amelynek legmagasabb bölcsessége a matéria volt, abszolút realitása pedig az ökonómia. A tudósok már a XIX.

Jövőbe látás és a valódi értelme II.

Üres tér nincs. Az okkult tudomány és a legújabb fizika végül tudatalatti és látás a térzónák reciprok értékét. Felfedezték, hogy a térzónák nem egyenlő feszültségűek.

Minden dimenziónak megvan a maga specifikus ereje. A korunkbeli atomfizika azért nem járt el nagyobb sikerrel a matériában kötött energiák univerzális felszabadításában, mert figyelmen kívül hagyta a térkoordináták kiegyenlítetlen feszültségeit.

Tudatalatti és látás csakis a legnehezebb atomsúlyú elemekkel tudtak eleinte operálni, melyek száma korlátozott.

  • Kérdések a látástréningről (3.) – Natúrsziget
  • Jövőbe látás és a valódi értelme II. | CHARON INSTITUTE
  • a látástréning céljaa tudatalatti feszültésg oldása - látástréning
  • A tudattalan rejtélyei 2. - mentális tréning
  • Tornaterem a rossz látásért

Lehetséges egyik síkról a másikra átdobni energiákat, de az átalakulás maga is tudatalatti és látás erőfogyasztó. A titok a mindenkori transzformáció komplexusában rejlik. Ahányféle térkoncepció valóságosan létezik, annyiféle energia szabadítható fel.

Tudatalatti és látás tér nemcsak metafizikai vagy asztrofizikai fogalom, hanem reális erőszubsztitúció. Amit már Einstein is hangsúlyozott, hogy ti.

És bár a közelmúltbeli einsteini elmélettől a hermetikus hipertér fogalmáig nem nagy az út, különbség itt is van, mert a hermetikus fizika tér definíciója dinamikus lehetőségekre mutat rá statikus elgondolás helyett.

Az újabb fizikának általános tapasztalata, hogy a matéria energiává alakítható át, és sok millió Voltos feszültségek anyaggá sűríthetők. A hermetikus fizika egy lépéssel tovább megy ennél, amikor azt állítja, hogy a tér minden fajtája energiákat dobhat felszínre, melyek részint egy más dimenzióból préselődnek át, részint a helybeli koordináta erőpotenciáit, transzmateriális állagát alakítja át kisebb frekvenciájú hasznosítható elektromos töltéssé.

Kérdések a látástréningről (3.)

Más dimenziókból csak térháborgás során kerülhetnek át energiák a mi világunkba a dimenziókat elválasztó szeparátorokon keresztül. Ez azt állítja, hogy bár a térben kötött energiák egyetlen alapműködésből származnak, sokféle materiális lépcsőfokon nyilatkoznak meg.

E hipotézis szerint létezik pszichikai tér, amely pszichikai energiává oldható; kémiai tér, amely kémiai folyamatokból alakul; és mentális tér, amely a szellemi működésekre bír stimulatív hatással. Hasonlóképpen dinamikus jellegű az ásványok erőtérrácsaiban és a matériaféleségek statikájában kötött elektronpotenciál. Ez az erőtérváltozás mérhető a véletlenszám generátorokkal, indirekt formában. Egyetlen energiakvalitás sem állhat meg önmagában.

Menu Menu A tudatalatti passzív befolyásolása A tudatalatti passzív befolyásolása mindennapos folyamat, minden embernél. Sajnos mai világunkban — az emberek többségénél, akik nem is tudják ennek jelentőségét — a tudatalatti passzív befolyásolása külső hatásra történik. Ez azt jelenti, hogy mindenféle hatás éri érzékszerveiket, amelyeket nem ők választottak. A tudatalatti befolyásolás éjjel-nappal működik. Természetesen elkerülhetetlen, hogy rajtunk kívül álló dolgok érjék érzékeinket, ám a befolyásoló hatást nagymértékben meghatározhatjuk.

Ahol elektromosság generálódik, ott mágnesesség is keletkezik. Hasonlóképpen, a térkoordináták már puszta létezésükkel dimenzióközi erőkeringést tartanak fenn. Ez a tranzitforgalom a különféle kozmikus koordináták létezésének legnagyobb misztériuma.

  • A látásjavítás rendszerében több módszer van arra, hogy lazítsa azt a tudatalatti feszültséget, ami a látásromlás igazi oka.
  • Médiaajánlat Kedves Látogatóink!
  • Látás- és látásmód helyreállítás - Tudatos életünk

A tudatintegráció nemcsak a múlt teljesebb megismerését teszi lehetővé, hanem szükségképpen a jövő tökéletesítésén munkálkodik. Az integráció magasabb fokozatain szélesebb ideonkötegek hatása alá kerül az agy, polidimenzionális kontaktusok érvényesülnek, az észlelés és tevékenység tudatalatti és látás többirányú, és az élet nagyobb mélységekbe hatol, amellett, hogy a biotikus folyamatokat jobban kontrollálja.

Az előző részben azt jártuk körbe, hogy milyen szabályok szerint működnek a tudatalatti folyamataink a tudatalattit és a tudattalant itt gyakorlati megfontolások miatt együtt kezeljük. A különbségekről bővebben az előző bejegyzésben olvashatsz. Ahhoz, hogy ténylegesen is befolyásolni tudjuk, fontos leszögezni, hogy a tudatalatti nem az ellenségünk. Leginkább hálásak lehetünk neki, hiszen ő az, aki megkímél egy csomó ingertől és feladattól, állandóan résen van, csendben dolgozik a színfalak mögött. Véd és oltalmaz az általa veszélyesnek vélt helyzetekben.

A különbség nem a plazma zseniálisan építő tevékenységében vehető észre, hiszen a majdnem öntudatlanul építő radioláriák alkotásai a mérnöki, biológiai, valamint kozmológiai művészet példátlan csodái. A változás az öntudat fokozatának nagymértékű autonómiájában van. Tehát magának a technológiai civilizáció megjelenésének köszönhetően emelkednek a rezgések és érik el azokat az intuitív dimenziókat, amelyek a hétköznapokban a kreativitás egyre fokozottabb megjelenéseként értelmezhetünk.

A véletlenek, pedig csak a hagyományos, lineáris időérzékelés számára véletlenek. A véletlenszám generátorok, pedig csodálatos eszközei egy időt meghaladó intuitív érzékelésnek, — mely tudást mindig is igyekeztek kisajátítani és csak okult iskolákban volt elérhető. Ez a különbözőség nem erőszakos rendszabályok vagy erkölcsi előírások következményei.

Bejegyzés navigáció

Az egész transzmutáció kozmikus érési folyamat eredménye. Wictor Charon Azt, ezek után tudomásul vehetjük, hogy a tudás mint fogalom, az nem kialakuláshoz kötött. A tudás mint állapot, egy időfüggetlen intuitív látás, mely meghatározott rezgésekkel, frekvenciákkal rendelkezik. A hivatalos tudomány mint dogma, ragaszkodik a saját kialakulásához, illetve idővonalához, másképp nem lehetne jogos a probléma megoldó képessége a vallási megközelítéssel szemben.