A látás és a vizuális érzékelés fejlesztése. 1.2. Az érzékelés és az észlelés fejlesztésével kapcsolatos játékok/feladatok gyűjteménye


A diszlexiás gyermekek három fő részképesség-gyengeség tünetcsoportjába sorolhatók. Ezek szerint beszélhetünk vizuális, akusztikus, motoros a látási, hallási, mozgásos érzékelés problémái miatt kialakult típusokról.

A figyelem fő funkciói a következők: a szükséges mentális és fiziológiai folyamatok aktiválása és felesleges gátlása; a bejövő információk célirányos szervezett kiválasztása a figyelem fő szelektív funkciója ; bizonyos tárgyi tartalom képeinek megőrzése, megőrzése a cél eléréséig; hosszú távú koncentráció, aktivitás biztosítása ugyanazon tárgyon; a tevékenység menetének szabályozása és ellenőrzése.

A normál fejlődés-érés folyamata Ahogy egy gyermek cseperedik, először érzékeli a környezet változásait, azokat emlékképeiben tárolja, és ha újra találkozik vele, akkor már tudatosan észleli a jelenséget. Nagy fontosságú a figyelemfelkeltő, ingerekben gazdag környezet egy csecsemő számára, hiszen a figyelmének irányulása ekkor a látás és a vizuális érzékelés fejlesztése piros kendőcske, mozgó-forgó-színes-hangot kiadó, kellemes tapintású játékok elhelyezése a kiságy környékén.

Kezdetben önálló látási, hallási, mozgásos élményei lesznek.

a laptop monitor hatása a látásra látás 60 mennyi

Egy magasabb érési szinten a különböző érzékelési csatornák összekapcsolódnak. Meglát valamit, nyúl érte látás-mozgás-tapintáshall egy hangot, felé fordul hallás-mozgás-látása különböző érzékletek sorozatai alakulnak ki az idő múlásával. Az agyban ezek az élmények mind-mind elraktározódnak, a kialakult pályarendszerek útján bármikor újra előhívhatóak.

• Észlelés, érzékelést fejlesztő játékok

A diszlexiás gyermek fejlődése Diszlexiás gyermekeknél ezek a képességek már a kezdet kezdetén hiányosan fejlődnek ki, illetve az idegrendszeri károsodás miatt nehezen rögzülnek. A mozgásfejlődés megkésik, később forgolódik, ül, áll a gyermek, kimarad a kúszás-mászás fázisa. Mozgásos tevékenységeiben egyfajta ügyetlenség figyelhető meg. A finommozgás kialakulásának elmaradását mutatja a rossz ceruzafogás, rendezetlen íráskép.

A beszéd a legfinomabb mozgásos tevékenység, ha az előzőeknél problémát találunk, akkor rendszerint megkésett beszédfejlődést, elhúzódó pöszeséget tapasztalunk, mely motoros eredetű.

A látás, hallás olyan zavaraival küzdenek, amely az észlelés, figyelem, emlékezet, differenciálás, sorozatrendezés hiányosságait mutatják. Nem érzékszervi problémáról van itt szó, tehát a gyermek jól lát és jól is hall, csupán ez a látás, hallás igen szelektív.

Nem elég alapos, sokkal inkább felszínes. Sokszor panaszkodnak szülők, hogy csak azt hallja meg gyermekük, amit akar.

1.2. Az érzékelés és az észlelés fejlesztésével kapcsolatos játékok/feladatok gyűjteménye

Nem figyel a szülő utasításaira, elengedi a füle mellett azokat. Nem vesz észre a környezetében szembeötlő dolgokat, pedig majd kiszúrja a szemét. A vizuális típus Szűkebb és tágabb világunkról látás útján, megfigyeléssel igen sok ismeretet szerezhet a gyermek színekről, méretekről, formákról, téri helyzetekről, kiterjedésről. Minden élő és élettelen dolog sajátos, csak rá jellemző ismertetőjelekkel rendelkezik, ezek megismerése, jellemzése segítséget jelent a tájékozódásban.

Minél több dolog ismertetőjegyeit tanulja meg a gyermek, annál jobb a a látás és a vizuális érzékelés fejlesztése megfigyelő, és elemző képessége. Megfigyeléssel felismerhetők a hasonlóságok, különbségek, analógiák, kölcsönhatások, a formák, részletek, összefüggések, a méretbeli és térbeli viszonyok, a szerkezeti elemek.

A pontos, alapos, részletekre kiterjedő megfigyelés a gyermeknél a sok gyakorlással fokról-fokra alakul ki.

a látás és a vizuális érzékelés fejlesztése

A megfigyelési képesség, a látottakra való visszaemlékezés az olvasás-írás-számolás elengedhetetlen feltétele. A vizuális típusú diszlexiás gyermek fejlesztése Tárgyak, képek megfigyeltetése azonosságok, különbségek felismerésével.

a látás és a vizuális érzékelés fejlesztése optikai irányzék

Eleinte szembeötlő legyen a különbség, később egyre nehezebben észrevehetőek differenciálás. Játszhatunk tárgyakkal, képekkel úgy, hogy egyet elveszünk, hozzáteszünk, megváltoztatjuk a helyzetüket memória. Emlékezetből kell a részekből egészet kirakni puzzle.

ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS FEJLESZTÉSE JÁTÉKOSAN

Különböző formákat körbejáratunk, körberajzoltatunk, kifesttetünk, színeztetünk kör, háromszög, négyzet, téglalap, szív, csillag, stb. Válogatások, csoportosítások alak, szín, nagyság, anyag, forma szerint pl.

Egy gyermeket csukott szemmel leültetünk, miközben társai elkezdenek minél halkabban rendet rakni. Az ülőgyermeknek ki kell találnia, hogy mi zajlik körülötte ki-mit csinál.

Sorozatok kirakása termésekkel, apró tárgyakkal, színes pálcikákkal, korongokkal ismétlődő ritmus alapján. Később feladatlapokon, síkban ugyanilyen jellegű feladatokat végeztethetünk, pl.

Teszteld az agyad

A szem-kéz összehangolt működésének fejlesztése Ki kell alakítani a szem fixáló mozgását, majd a folyamatos sorkövetést. Képek olvasása mutatóujjal követéssel balról-jobbra elősegíti majdan az olvasás, számlálás irányának betartását. Célbadobó játékok, papírtépések, ujj-játékok, vágások, apró összerakó játékok, legók. Kövessen csak a szemével mozgó tárgyakat. A bal és jobb oldal kialakítása saját testen, majd térben, végül síkban ceruzás feladatok az irányok gyakorlására.

Síkbeli sorozatok rajzolása Vizuális fejlesztés a Varázsbetűvel A Varázsbetű Programcsalád feladatai a vizuális típusú problémákkal küzdő diszlexiás gyermekek fejlesztésére a legalkalmasabbak. A finom érzékelések, észlelések megfigyeltetése itt már az iskoláskorú gyermekek esetében a betűk, számok útján történik.

OVI - ISI és DRÁMA - OVI

Ékezetek, irányok, sorozatok gyakoroltathatók vele többek közt. Memóriajátékaival remekül lehet szórakozni, egyéni időcsúcsokat felállítani.

a látás és a vizuális érzékelés fejlesztése egyik szemében éles homályos látás

Játékötlet Szem-kéz koordináció fejlesztése dobó- és halászjátékok Várostrom: üres konzervdobozokból, gyümölcsleves dobozokból várat építünk, majd labdagurítással vagy babzsákkal megcélozva ledöntjük.

Számláljuk a találatokat. Célzó dobás: dobd meg a sorban pl. Labdaütögetős, pattogtatós játékok földre, falra. Falapocskákból vagy félbe vágott parafa dugókból a búcsús halászathoz hasonló játékot készítünk.

Egy ügyes apuka a gyermekkel együtt barkácsolva U alakú szöget verjen bele az egyik oldalába, akár halacska alakúra is formázhatják, festhetik. Az aljára pontszámokat is lehet írni.

kapcsolatba lép az új jövőképpel

Egy farúdra madzagot erősítünk, és a végére kampót teszünk. A halacskákat egy lavór vízbe tesszük, és kezdődhet a horgászás. A számok ellenében jutalmakat is fel lehet ajánlani. Kellemes időtöltést!