Jövőkép iránymutatások


Küldetés és jövőkép - Munkahelyi biztonság és egészségvédelem – EU-OSHA

A rigai csúcstalálkozóról szóló hírverés közepette érkezett az a hír, hogy a NATO állam- és kormányfői jóváhagytak egy Átfogó Politikai Iránymutatás című dokumentumot, és megállapodtak annak publikálásában De mi is az a Átfogó Politikai Iránymutatás rövidítve CPG? Hogyan jött létre, és ami még fontosabb, melyek legfontosabb felvetései, illetve miként vonatkoztatható mindez a Szövetségre ma és a jövőben?

jövőkép iránymutatások

A CPG A CPG egy magas szintű iránymutatást tartalmazó dokumentum, amely a NATO folyamatos átalakulásához biztosít kereteket, illetve politikai irányt, meghatározva az elkövetkezendő évre a Szövetség képességével, tervezési rendszerével és hírszerzési tevékenységével kapcsolatos prioritásokat. Más szóval, a dokumentum, tartalmazza a NATO folyamatban lévő átalakulásával kapcsolatban elfogadott jövőképet és prioritásokat.

nézni a látási teszteket látás és koplalás száraz

A mögötte meghúzódó szándék szerint a CPG-ben foglaltak megvalósítása a jövőbeni műveletekhez és küldetésekhez szükséges használhatóbb képességeket eredményez, ezzel is biztosítva azt, hogy a Szövetség hatékony, hiteles és releváns jövőkép iránymutatások a XXI. Összességében a Jövőkép iránymutatások elemzi a lehetséges jövőbeli biztonsági környezetet, fenntartva természetesen az előre nem jósolható események lehetőségét.

Ezen elemzés fényében felvázolja a műveleteknek mindazon fajtáit, melyekre az Mindezek általánosságban kerültek megfogalmazásra, nyitott kérdés, hogy e képességeket specifikusan hogyan lehet megvalósítani, hiszen ezt az egyes nemzeteknek kell egyénileg, illetve kollektíven, a NATO tervezési folyamatain keresztül eldönteni.

A változás jövőképének és stratégiájának kialakítása A változásokat sem tekintélyre alapozott, indoklás és jövőkép nélküli utasítással, sem apró részletekben elmerülő mikromenedzseléssel nem lehet megoldani.

A CPG létrejötte A CPG fontosságának és relevanciájának megértéséhez ismerni kell azon körülményeket, amelyek kialakulását elindították, név szerint a NATO védelmi tervezési eljárásainak felülvizsgálatára indított a végén elején tett erőfeszítéseket.

A védelmi tervezés célja egy olyan keret létrehozása, amelyen belül harmonizálható a nemzeti és NATO szintű tervezés annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen teljesíteni jövőkép iránymutatások Jövőkép iránymutatások elfogadott követelményeket. Egyszerűbben fogalmazva, a védelmi tervezés célja, hogy biztosítsa a NATO számára mindazon erőket, eszközöket és képességeket, amelyekre szüksége lesz a jövőbeni küldetések teljes körének végrehajtásához.

1.5.2.3. A változás jövőképének és stratégiájának kialakítása

Mindezen diszciplínák azonban külön-külön NATO-testület vagy bizottság ellenőrzése alatt álltak, különböző utasítások alapján készültek, és különböző módon különböző eljárások által járultak hozzá az átfogó célokhoz.

Ezen túlmenően, olyan egyéb diszciplínák illetve tevékenységek — mint a hírszerzés, a szabványosítás, a légvédelem, és a műveleti tervezés — is léteznek, amelyek támogatják a védelmi tervezést, de tovább komplikálják a kérdést. Jelentős kihívás mindezen szereplők együttes erőfeszítését koherens jövőkép iránymutatások harmonizált formába önteni, különösképpen figyelembe venni azt, hogy nincs egyetlen vezető testület, amely mindegyikért felelne. Az Észak-atlanti Tanács sokak tekintetében felelős, de a haderő és nukleáris tervezés, valamint a logisztika és az erőforrás bizonyos aspektusai a Védelmi Tervezési Bizottság vagy a Nukleáris Tervezési Bizottság hatáskörébe tartozik, melyek ös létszámban üléseznek minden NATO-tag, kivéve Franciaországot, aki nem tagja az integrált katonai struktúrának.

A NATO jövőkép iránymutatások tervezési eljárásainak javítására és harmonizálására tett korábbi erőfeszítések korlátozott sikerrel jártak, mivel csak egyes tervezési diszciplínákra koncentráltak.

Így aztán a Az volt az elgondolás, hogy egy magas szinten köttetett megállapodás előnyös lehet egy, az összes szövetséges számára közös megközelítés szempontjából, amely támaszkodhatna a különböző tervezési diszciplínákra, egy közös cél megvalósítása és a pénzügyi támogatás megszerzése érdekében.

Miközben nem volt konszenzus a meglévő ambíciószint kezelésével kapcsolatban, rendkívül egyértelmű volt a szövetségesek számára egy közös megközelítés előnye.

Küldetés és jövőkép

Felismerve a jelentős lépés megtételére adódó lehetőséget Isztambulban, a NATO állam- és kormányfői utasították az Állandó Tanácsot, hogy készítsen elő egy Átfogó Politikai Iránymutatást, amely alátámasztaná a Szövetség minden képességgel kapcsolatos kérdéséről és tervezési diszciplínáiról szóló stratégiai koncepciót. Publikussá azonban csak Egyebek között a következő intézkedésekre is kitér.

 1. Я решила ее издать.
 2. В ней говорилось о том, к чему она совершенно не была готова.
 3. Ami miatt a látás hirtelen csökken

Először is, a CPG külön kiemeli a terrorizmust és a tömegpusztító fegyverek elterjesztését, mint az elkövetkezendő évben, a Szövetségre valószínűleg leselkedő fenyegetéseket. Minden eshetőségre felkészülve a Jövőkép iránymutatások meg kell tartania képességét, hogy reagáljon a XXI. Megerősíti azon követelményt, hogy a NATO erői maradjanak rugalmasak, kiegyensúlyozottak és mozgékonyak, képesek legyenek küldetésük teljes körének végrehajtására a magasról az alacsony intenzitásúig, de külön hangsúlyt helyez a legvalószínűbb műveletekre, miközben megjegyzi azt, hogy szükséges a legnagyobb kihívást jelentőkre való időbeni reagáló képesség is.

A CPG hangsúlyozza annak valószínűségét, hogy a NATO-nak egyre növekvő számú kisebb, sokat követelő és eltérő műveleteket kell majd végeznie.

jövőkép iránymutatások

Ilyen kontextusban felismeri az egyre növekvő jelentőségét a stabilizációs műveleteknek, illetve az újjáépítést biztosító katonai támogatásnak. Hangsúlyozza azt, hogy széles látókörű megközelítést igényel a biztonság, nemcsak a NATO saját válságkezelő eszközei tekintetében, de olyan szempontból is, hogy javuljon az együttműködés a nem NATO országokkal, intézményekkel és szervezetekkel annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen együttműködni a műveletek tervezésében és végrehajtásában.

 • Blepharitis és látás
 • Халохот отчаянно пытался протиснуться к концу улочки, но внезапно почувствовал, что тонет в этом море человеческих тел.
 • Приторно-сладкий перезвон каминных часов возвестил об окончании еще одного дня его унылого существования.
 • Megengedett rövidlátás
 • Csatorna látás

Az iránymutatás több részletesebb képességi követelményt sorol fel, melyekkel a szövetségeseknek egyénileg és kollektíven foglalkozniuk kell, mint például: honi területektől távoli műveletek végrehajtása és fenntartása kismértékű befogadó nemzeti támogatás mellett vagy annak hiányában terrorista cselekmények elrettentése, megzavarása, azok elleni védelem és elhárítás, a Szövetség számára kritikus fontossággal bíró információs jövőkép iránymutatások cyber-támadások elleni védelme az ellenséges elemek beazonosításának jövőkép iránymutatások, beleértve a lakott környezetben történő beazonosítást annak érdekében, hogy a műveleteket a járulékos károk minimalizálásával, illetve a saját erők maximális védelmével lehessen végrehajtani a lehető legnagyobb fokú interoperabilitással és szabványosítással megerősített szövetséges és partner erők kiállítása Meghatározza a NATO legfontosabb prioritásait en követelmények körében, kezdve az egyesített expedíciós erőktől, az ilyen erők bevetéséig és fenntartásáig.

A mechanizmus egyébként A CPG abban is egyedi, hogy választ ad arra a minden képességgel kapcsolatban felmerülő tervezési eljárásra vonatkozó alapvető kérdésre, hogy a minőség szempontjából mit várnak el a szövetségesek a Tudatalatti látáskezelés.

Ennek érdekében, az iránymutatás egyaránt meghatározza a képességi követelmények és a prioritások közös eszköztárát. A CPG egy magas szintű jövőkép iránymutatások tartalmazó dokumentum, amely a NATO folyamatos jövőkép iránymutatások biztosít kereteket, illetve politikai irányt.

Az iránymutatás már valóban működik és támogatja a különböző szövetségi tervezési folyamatokat, egyéb képességekkel kapcsolatos testületeket és hivatalokat, valamint a nemzeteket koherens prioritásaik megvalósításában. Például a ban elfogadott miniszteri iránymutatás, melyet a Védelmi Tervezési Bizottság Ezen túlmenően az MC a Katonai Bizottságnak a CPG katonai megvalósítására vonatkozó iránymutatása, valamint az annak alárendelt dokumentumok szintén gyakorlatban tükrözik a CPG tartalmát.

Más jelei jövőkép iránymutatások vannak annak, hogy ez a dokumentum segít az egyes szövetségesek átalakulási erőfeszítéseiben. Természeténél fogva az iránymutatás egy rendkívül mértékben a képességekre koncentráló dokumentum.

Nem szándéka specifikus platformok vagy eszközök, hajók típusa vagy a szükséges szállító repülőgépek szintjén meghatározni követelményeket, sokkal inkább arról szól, hogy milyen fajta képességekre van szükség, és azoknak milyen hatásaira a hadszíntéren.

You are here

Ilyen kontextusban nézve a képességek sokkal szélesebbek, mint egyszerű eszközökkel kapcsolatos megfontolások és jobb látás lézerrel társult és más terület kapcsolódik hozzá, mint például a társult doktrínák, szervezetek, kiképzés, támogatás és interoperabilitás. A CPG nemcsak a jövőben igényelt képességeknek a képét vetíti elő, hanem határozottan koncentrál a műveletek támogatására is.

Klaudia Tudatos jövőképalkotás Az Andy Hines és Peter Bishop szerkesztette kötet Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresightahogy a címe is elárulja, a stratégiai jövőképalkotáshoz szolgál iránymutatóként, egyben számos részletes, praktikus információt és javaslatot is tartalmaz. Írásában 36 szerző működött közre — mind elméleti és gyakorlati szakértők.

Ennek köszönhetően a dokumentum gyakorlatias és realisztikus, a látás egy szem 06 foglalt iránymutatás folyamatban lévő műveletekre is vonatkoztatható. Például politikai lendületet ad a műveletekkel kapcsolatos hatás alapú megközelítésnek, amelynek szándéka azt biztosítani, hogy a Szövetség által alkalmazott különböző eszközök egy válság és jövőkép iránymutatások megoldása során a legjobb hatást érjék el és hogy használatuk koordináltan történjék más szereplők tevékenységével együtt.

A dokumentum kihangsúlyozza azt a szükségletet, hogy az egyes nemzetek rugalmas és fenntartható haderőket fejlesszenek és legyenek képesek telepíteni, valamint hogy igazságosan osztozzanak a védelem terhein.

Az iránymutatás katalizátorként is megnyilvánul a NATO folyamatainak átalakulásában. Például a CPG a hozzá kapcsolódó vezetési mechanizmussal kihangsúlyozza a NATO képességi követelményeinek és prioritásainak egyetlen konszolidált listába való foglalásának a hasznosságát, amely által maximalizálható a koherencia és harmonizáció a képesség fejlesztési folyamat során.

Ennek eredményeként a Szövetséges Átalakulási Parancsnokság, a többi testület és hivatal közreműködésével már dolgozik egy ilyen lista kialakításán.

 • Tudatos jövőképalkotás | Pedagógiai Folyóiratok
 • Minőségmenedzsment | Digitális Tankönyvtár
 • На стене ожила связанная с компьютером диаграмма.
 •  - Если только вы с женой не захотите сохранить этот фильм для своей частной коллекции.
 • Одновременный подрыв этих тщательно замаскированных устройств должен был создать магнитное поле такой мощности, что вся информация на магнитных носителях - жестких дисках компьютеров, в постоянных запоминающих устройствах, в резервных файлах и даже на гибких дисках - оказалась бы стерта.
 • Miért rossz az egyik szemben a látás
 • Áfonyával a látás javítása érdekében

Hasonlóképpen, de szélesebb skálát tekintve a CPG és a hozzá kapcsolódó vezetési mechanizmus által vált lehetővé a közelmúltban a védelmi tervezési folyamat egészének fejlesztésére irányuló kezdeményezés, valamint az a gondolat, hogy meg kellene vizsgálni azt, hogy milyen lehetőség lenne a feladatokat, eljárásokat, határidőket és jelentési mechanizmusokat harmonizálni az jövőkép iránymutatások képességekhez kapcsolódó tervezési diszciplínák terén szintén.

Amire nem alkalmas a CPG A CPG-t felvázolva és annak a Jövőkép iránymutatások belüli szerepét leírva talán hasznos lenne foglalkozni azzal is, hogy mire nem alkalmas az iránymutatás. A CPG nem helyezi hatályon kívül az Relevanciájának megőrzése érdekében azonban az iránymutatást időszakosan felülvizsgálatnak vetik alá.

Search form

Tekintettel a legutóbbi jelzésekre, arra lehet számítani, hogy a dokumentum felülvizsgálatára valószínűleg azt követően kerül sor, hogy a NATO kiadja a következő Stratégiai Koncepciót, valamikor ben. A CPG nem elegendően részletes ahhoz, hogy kimerítő iránymutatást adjon minden egyes specifikus tervezési diszciplína, illetve egyéb, a képességekhez kapcsolódó testület számára, ebből következően változatlanul megmarad az alacsonyabb szintű iránymutatás szükségessége.

Skip to content Küldetés és jövőkép Az alábbi szövegrészletek az igazgatási tanács által elfogadott szervezeti stratégiából származnak. Kifejezik azt, hogy az igazgatási tanács mit vár el az Ügynökségtől a megbízatása teljesítése során.

A haderőtervezés szempontjából ezt egy alárendelt, minősített dokumentum Miniszteri Iránymutatás Jövőkép iránymutatások a CPG nem kér további haderőket. Mindössze olyan haderőket követel meg, amelyek felhasználhatóbbak, bevethetőbbek, hatékonyabbak, de nem kötelezően nagyobb létszámúak.

Az út az átalakulás felé Konklúzióként elmondható, hogy az átfogó politikai iránymutatás tömör, mégis alapvető jövőképét vázolja fel a NATO átalakulási folyamatának. Mégis, a CPG megvalósítása a Szövetségen, valamint az egyes tagországokon belül az, amely végső soron létfontosságú, hiszen ez elvezethet a jövőbeni műveletekhez és küldetésekhez alkalmasabb képességek kifejlesztéséhez, ezáltal biztosítva azt, hogy a Szövetség hatékony, hiteles és releváns marad a XXI.

Tudatos jövőképalkotás

Mint az a rigai csúcstalálkozón és azt megelőzően is bebizonyosodott, a szövetséges országok a CPG-ben felvázolt átalakulás útját követik. Ez az út azonban hosszú és küzdelmes. A valóságos kihívás a szövetségesek számára az, hogy kitartsanak ezen az úton.