Látássérült teszt


edzd a látásodat gyakorlatok, amelyek valóban javítják a látását

References A vak és súlyos mértékben látássérült gyermekek értelmi képességeinek feltárása, intelligenciavizsgálata megoldatlan kérdés nemzetközi viszonylatban. A nemzetközi szakirodalom több tesztadaptációs kísérletről számol be, de a legáltalánosabban alkalmazott eszköznek mégis a Wechsler-teszt bizonyult.

Látássérültek életével ismerkedtek

Jelen tanulmányban a megújult magyar Wechsler-teszt, a MAWGYI-R verbális próbáinak kipróbálásáról számolunk be a vizsgálati időszakban teljesnek tekinthető, vaksággal élő, iskoláskorú populáción végzett vizsgálataink alapján. Ismertetjük a teszt alkalmazásának tapasztalatait, a vizsgált populáció verbális kvóciensének az új magyar standarddal mért, kissé balra látássérült teszt görbéjét. A csoportot továbbiakban jellemzi a Számolási gondolkodás és az Általános ismeretek szubtesztekben elért alacsony pontszám és a Számismétlés és Szókincs próbákban mutatott jó eredmény.

látássérült teszt aki gyakorlatokkal gyógyította a látást

Saját eredményeinket összevetve mások korábbi vizsgálataival hasonlóságokat és eltéréseket egyaránt tapasztalunk. A különböző életkorokban mért eltérő teljesítmény nem bizonyult szignifikánsnak.

A koraszülött és nem koraszülött csoport teljesítménye között nem tudtunk különbséget igazolni. Vizsgálatunkban a VQ-ra szignifikánsan hatást gyakorolt a látásteljesítmény és a családi háttér.

látássérült teszt

Dekker, R. Journal of Visual Impairment and Blindness, 85, Journal of Visual Impairment and Látássérült teszt

a látás közel romlott, alig látom