Milyen víziója van a munkának


Navigációs menü

Egy eszmerendszer, amely magába foglalja a szervezet elképzeléseit önmagáról az általa betöltött különböző szerepkörökben milyen víziója van a munkának. A filozófia arra a kérdésre ad választ, hogy hogyan gondolkodik a vállalat a körülötte levő világról, szűkebb és tágabb környezetéről, azok viszonyairól, igényeiről.

Az elmúlt évtized során a számítógépes programok megteremtették a kapcsolatot a szigetként elkülönülő információcsoportok között, a technológiai fejlődés pedig nagy teljesítményű eszközöket adott az emberek kezébe, melyek megkönnyítették számukra a kommunikációt, az együttműködést és az adatokhoz való hozzáférést. Bill Gates szerint ezért az előttünk álló, szoftverekkel kapcsolatos kihívások nem annyira az információhoz való hozzáférésről, sokkal inkább a már meglévő információ értelmezéséről szólnak; hogy lehetőséget teremtsenek a prioritások meghatározására, a szakértelem kamatoztatására, a kulcsfontosságú adatok megjelenítésére és megértésére, valamint az információban gazdag környezettel való együttélésre. A Microsoft szerint ahhoz, hogy megfelelő választ adhassunk ezekre a kihívásokra, elsősorban az infómunkás alkalmazásoknak kell fejlődniük.

Miután megfogalmazták a cégfilozófiát, mind a vezetésben, mind az egész kollektívában tudatosítani kell. A szervezeti filozófia kialakításának jelentősége, hogy ha mindenki egy bizonyos elv alapján cselekszik, akkor a környezet bármely szereplője bármely munkatárssal bármilyen tevékenység során találkozik, egybehangzó, azonos képet kap a cégről.

A cégfilozófia kialakítható tudatosan és kialakulhat spontán módon is.

A munka új víziói

Kidolgozásának mélysége és tartalma vállalatonként eltérő. Típusát tekintve lehet politikai töltésű, a vállalat társadalmi szerepét vagy a vállalati cselekvés vezérelveit meghatározó cégfilozófia. Gyakorlati megvalósítása demokratikus vagy diktatórikus úton mehet végbe. Vízió jövőkép : a vállalat által felvázolt kívánt, jövőbeni állapotot rögzíti.

Misszió küldetés : küldetés, melyet a vállalat a jövőben be akar tölteni Mindkettő a szerv jövőjére koncentrál, kialakításának célja a munkatársak elkötelezettségének megszerzése.

Bejegyzés navigáció

Azonban a misszió a jövő felé vezető út elejét, a vízió pedig az út végét jeleníti meg. A missziót belső szellemiség jellemzi, belülről fogalmaz meg elveket, a vízió külső személyiségű, a környezet nézőpontját tükrözi.

látást helyreállító szemgyakorlatok

Misszió: a vállalat nyilatkozata emberi látás távolról, hogy mi a létezésének indoka, kiket és hogyan kíván szolgálni és milyen társadalmi értékekben hisz. Tartalmazza a vállalat által betöltendő szereppel, viselkedési normákkal kapcsolatos törekvéseket, a vállalat belső működését valamint a külső környezettel való kapcsolattartást is.

Így zártuk a 2018-as üzleti évet - KPMG Season Summary

Alapelemei: cél, stratégia, magatartási norma, vállalati értékek. Jelentősége: ha a szerv tagjai ismerik és elfogadják ezt a küldetést, akkor a munkatársak a szervezetben és a társadalomban is megtalálják helyüket, szerepüket.

Informatika és tudomány

Ez erősíti önbecsülésüket, értékesnek tartják magukat, a vállalat és a társadalom hasznos tagjának érzi magát. Ha a szervezeten belül végzett munkával valamilyen hasznosat tudnak tenni a társadalom érdekében, akkor lelkesebben fognak dolgozni.

a látásromlás megelőzése érdekében világnézet mint rendszer

Vízió: kialakításának folyamatában a kommunikációs vagy a PR igazgató vesz részt. Lényeg, hogy hogyan tudják elfogadtatni a munkatársakkal a víziót, hogyan tudnak vele motiválni és hogyan tudják beépíteni a munkatársak személyes értékrendjébe.

Típusai: Alapvető képességekre összpontosító vízió: a szervezet jövőképében azt határozzák meg, hogy a cégnek miben kell erősnek maradnia, vagy erőssé válnia.

Tartalomjegyzék

A váll tevékenységét és pozícióját definiáló vízió: a cég a jövőben milyen tevékenységekkel foglalkozzon, kiknek termeljen, milyen pozíciót töltsön be környezetében. Jelszavas víziók: A versenyre és a versenytársak legyőzésére koncentrálnak. Canon: Győzd le a Xerox-ot! Képzelőerőre, technikai látomásokra építő vízió: gyorsan változó iparágakban alkalmazzák. Kialakításának folyamata: A vezetőség milyen víziója van a munkának, hogy kialakítják a vállalat jövőképét, s teameket hoznak létre, akikkel együttműködik.

Elemzik a jelenlegi helyzetet, hogy van-e jövőképe; ha van, mi szorul átalakításra.

milyen víziója van a munkának

Ezt követően értékelik a különböző javaslatokat, majd döntenek egy alternatíva mellett. Ezt elterjesztik, s tudatosítják először a szervezeten belül, majd a külső környezet számára is.

Megjelent: 2 éve Milyen lesz a munka világa?

Utolsó lépésként értékelni kell, milyen volt a fogadtatás.