Ha látomás 100, 96. Egy hang és egy látomás


Készülj fel lelkileg!

Joseph Smith First Vision Joseph Smith hivatalos beszámolója az Első Látomásról: Manchesterbe költözésünk második évében lakóhelyünkön szokatlan vallási nyugtalanság tört ki. A metodistáknál kezdődött, de hamarosan átterjedt a környék minden szektájára …nagy tömegek csatlakoztak a különböző vallásfelekezetekhez.

ha látomás 100

Gyönyörű tiszta reggel volt ezernyolcszázhúsz kora tavaszán. Az egyik nevemen szólított, és a másikra mutatva ezt mondta: Ez az én Szeretett Fiam, őt hallgasd!

Új fényben Joseph Smith Első Látomása

Azt a választ kaptam, hogy egyikhez se, mert mind eltévelyedtek, és az, aki ha látomás 100, azt mondta, hogy mindegyik hitvallása utálatos őelőtte, és tanítói hamisak… Hamarosan észrevettem, hogy élményem elbeszélése heves előítéletet keltett ellenem a hívők között, és nagy üldözést idézett elő, amely egyre nőtt, és annak ellenére, hogy ha látomás 100 tizennégy-tizenöt éves … jelentéktelen fiú voltam, mégis magas állású férfiak érdemesnek találtak arra, hogy a közvéleményt ellenem hangolják és elkeseredett üldözést indítsanak …az összes felekezet egyesült erővel üldözött.

A Názáreti Jézusba vetett hit után a második legfontosabb dolognak tartják.

álmodj arról, hogy elveszíted a szemed a legjobb gyógyszer a látás kezelésére

Brown mormon apostol kijelentette: Joseph Smith próféta első látomása jelenti lehajolni és látni alapját a későbbiekben megszervezett egyháznak. Ha ez az első látomás nem más, mint Joseph Smith képzeletének a szüleménye, akkor a Mormon Egyház pontosan az, aminek kritikusai mondják: gonosz, szándékos csalás.

The Abundant Life, pp.

ha látomás 100

Ez a rövid tanulmány olyan történelmi bizonyítékokkal szolgál, amelyek Joseph Smith Első Látomását egészen új megvilágításba helyezik. Manapság sok mormon nincs a tudatában olyan jelentős történelmi tényeknek beleértve az alábbiakat isha látomás 100 Egyházának vezetősége szándékosan nem akar szembenézni. Egyszerűen semmilyen ébredés nem történt a New York állambeli Manchesterben vagy azon a környéken, ahol ő élt.

Előfordult ugyan olyan ha látomás 100, mint amit Smith leírt, de az csak később, tavaszán kezdődött el.

Account Options

Ez komolyan veszélyezteti Smith történetét, mivel nem hagy elegendő időt az Első Látomás beszámolójában leírt események és a Mormon Könyve as első kiadása között. Ráadásul vannak más, korábbi beszámolók is az Első Látomásról.

ha látomás 100

Ezek közé tartozik magának Smith-nek az ha látomás 100 kézirata, amely viszont nem említi az Atya és Fiú megjelenését. Ezek az első beszámolók ha látomás 100 helyett egy angyalról vagy szellemről, sok angyalról, vagy csak a Fiúról szólnak. A történet mai formájában az Atyával és a Fiúval csak ban jelent meg, 18 évvel az után, hogy Smith állítólag ebben a látomásban részesült.

100. látomás, Látomás a Duna-korzón

A Joseph életének korai időszakáról ma már ismert részletek szemben állnak azzal az állításával, miszerint ban üldözték azért, mert valakinek elmondta az Első Látomás történetét.

Fiatalemberként részt vett ugyan metodista összejöveteleken, később pedig rövid időre csatlakozott is egy metodista egyházi csoporthoz, de üldözéséről nincs feljegyzés. Nem volt ébredés ban Joseph Smith otthonának környékén ban nem volt olyan ébredés, mint amilyet leírt, amely során nagy tömegek csatlakoztak volna a metodista, baptista és presbiteriánus gyülekezetekhez. Korai források szerint, beleértve egyházi konferencia-beszámolókat, újságokat, egyházi folyóiratokat, presbiteri feljegyzéseket és megjelent interjúkat, semmi olyan nem történt ban vagy ben, ami megfelelne Joseph Smith leírásának.

A gyülekezetek ha látomás 100 nem növekedett olyan mértékben Palmyra-Manchester, New York környékén és 21 között, mint ami nagy ébredések idején jellemző a két város egymáshoz közel fekszik.

Szép látomás

Például ban a palmyrai baptista gyülekezet 8 új, hitvalló és bemerítkező taggal bővült, a presbiteriánus 14 új taggal, míg a metodista 6 tagot elvesztett, tagsága az es ről ra re csökkent, majd ben re. Joseph édesanyja, Lucy viszont azt állítja, hogy az ébredés, amelynek során az egyházhoz csatlakozott, fia, Alvin halála után volt.

AlvinNovember én halt meg, és a fájdalmas veszteség után — állítja Lucy Smith — történt nagy ébredés a környéken. Az egész szomszédság nagyon elkezdett érdeklődni a vallás iránt, és a többiekkel együtt mi is elmentünk az összejövetelekre, hátha hallunk valamely vigasztaló szót, amely segít túlfűtött érzelmeinken.

LDS Church Archives Lucy hozzáteszi, hogy habár ha látomás 100 férje csak az első összejövetelekre ment el, nem kifogásolta azt, hogy ő vagy a gyerekek járjanak, sőt azt sem, hogy egyháztagokká váljanak.

Ez a látomás — mely az evangélium visszaállításának kezdetét jelezte — a legjelentősebb esemény Jézus Krisztus feltámadása óta. Joseph Smith alázatos imája evangéliumi igazságok, papsági felhatalmazás, valamint szabadító szertartások visszaállításához vezetett. Bizonyos a munka jövője. Ezeket és további dicső igazságokat tett világossá az a dicsőséges első látomás. McKay [], 99—

További bőséges bizonyíték is rendelkezésre áll az tavaszán lezajlott ébredésről, amelyre Lucy Smith utal. Legalább egy tucat újság és vallási folyóirat számolt be róla, lásd például George Lane egyik levelét, amely január ei dátummal van ellátva a Methodist Magazine, áprilisi számában, valamint egy palmyrai újság, a Wayne Sentinel szeptember ei számában.

A baptista gyülekezet 94, a presbiteriánus 99, a metodista pedig új taggal bővült.

jó látás asztigmatizmussal járóbeteg szemészeti műtét

Joseph állításával ellentétben ilyen nagyszámú embert befolyásoló ébredés nem fordult elő a Palmyra-Manchester körzetben ban. Ezekből a bizonyítékokból tehát nyilvánvaló, hogy az ébredés, amelyről Joseph Smith beszél, nem ban, hanem ben történt. Ezen túl is számos külső bizonyíték létezik, amely azt támasztja alá, hogy az ébredés, amelyre Lucy Smith utal, tavaszának kezdetén zajlott le.

látás 20 dioptria hasnyálmirigy-betegség látása

Amikor Joseph Smith megírta történetének as változatát, önkényesen négy évvel visszatolta az ébredést ra, ha látomás 100 az Első Látomás történetének részévé tette, amelyről akkor még sem az édesanyja, sem más hozzá közelálló személyek nem hallottak.

Vajon problémát jelent-e Joseph története számára egy négy éves időeltolódás? Minden bizonnyal!

RiceGum - I Didn't Hit Her (TheGabbieShow Diss Track) (Official Music Video)

Joseph egy tíz éven át tartó eseménysorozatot ír le, amely az Első Látomással kezdődik, és a Mormon Könyvének as publikálásával ér véget. Amennyiben ez az eseménysorozat ig nem kezdődött el, akkor egy hatéves időszakba kell belesűríteni mindazokat a történéseket, amelyek Joseph Smith állítása szerint a Mormon Könyve kiadása előtt lezajlottak.