A látás felelős, Tartalomjegyzék


a látás felelős

A látópálya felépítése és működése Ebben az alfejezetben szót ejtünk a retinális ganglionsejtekről, a gyűjtősejtekről, a receptív mezőről, magáról a látópályáról és a látás további területeiről. A látás felelős retinális ganglionsejtek, a gyűjtősejtek és a receptív mező Mint azt az imént kifejtettük, a fotoreceptorok neuronális jelei a gyűjtősejteken — bipoláris, horizontális és amakrin sejtek — keresztül a retinális ganglionsejtekhez jutnak.

Navigációs menü

A ganglionsejtek száma körülbelül 1 millió. Mivel minden csap és pálcika jele eljut egy ganglionsejthez, ebből következik, hogy egy ganglionsejthez átlagosan darab receptor jele továbbítódik a gyűjtősejtek közvetítésével.

Stephen Kuffler és munkatársai — magyar származású orvos neurológus — ben fedezte fel azt a jelenséget, hogy a ganglionsejtekhez tartozó fotoreceptorok ingerlésekor a kisebb átmérőjű fényfoltra nagyobb reakciót adott a sejt. Ebből arra következtettek, hogy a ganglionsejtekhez kapcsolódó fotoreceptorok egy kvázi kör alakú, úgynevezett receptív mezőt alkotnak, amelynek a közepén lévő receptorokat ingerelve növelhető, a perifériát ingerelve pedig csökkenthető a ganglionsejt reakciója.

a látás felelős

Amennyiben az ingerlő fényfolt mérete akkora, hogy belelóg a szélső területekbe, a ganglionsejt gátlás alá kerül, és kisebb reakciót ad, mint ha csak a receptív mező közepét ingerelnénk. Ebből az következik, hogy a retina fotoreceptorai végső soron nem egyenként adnak visszajelzést a fényerősségről, hanem receptív mezőkbe tömörülve téri integrációt végeznek.

A receptív mező elmélet egyik legismertebb demonstrációját az úgynevezett Hermann-rács adja.

a látás felelős a látászavaros betegek rehabilitációja

Később születtek elméletek, melyek szerint a Hermann-rács illúziója nem csupán a retinális feldolgozás eredménye, hanem magasabb agyi folyamatok is szerepet játszanak benne. A retinális kép feldolgozásának első és legjelentősebb állomása tehát a retinális ganglionsejtek lényeges változásokat kiemelő mozzanata. Kétféle retinális ganglionsejtet különböztetünk meg.

A látás az egyik leginkább összetett érzékünk. Elgondolkodott rajta valaha, hogy miként is működik a szem? Az emberi látás folyamata meglehetősen lenyűgöző.

Az egyik a receptív mező közepén ingerelve fokozza az aktivitását, a másik a receptív mező szélén ingerelve fokozza az aktivitását. A kétféle ganglionsejt teszi a látás felelős többek között a világosságnövekedés és világosságcsökkenés egymástól független kódolását.

Hogy működik a látás?

Ez végső soron axonok — idegsejtek kommunikációs nyúlványai — kötege. A retinális ganglionsejtek axonjai alkotják tehát a látóideget.

Érettségi 2017 - Biológia: Az érzékelés és az érzékszervek

A látóidegek ez után kereszteződnek — bal és jobb szem idegkötegei — a caelsma opticumnál. Az orr felőli, nasalis részük ellentétes, a halánték felőli részük azonos oldalon halad tovább.

Az emberi szem

Tehát tulajdonképpen a szembe balról érkező fény — kép — az agy jobb féltekéjébe tart. Innen egy részük az agytörzsbe megy, ahol a vegetatív folyamatok segítségére lesz, másik részük pedig a hipotalamuszban lévő CGL —corpus geniculatum a látás felelős — területen átkapcsolódik.

milyen ételeket fogyasszon a látás érdekében ha látás 02

Az átkapcsolás után az idegrostok az úgynevezett látó kisugárzást alkotva a tarkólebenybe — okcipitális lebeny — tartanak, amelyet V1 területnek nevezünk. A V1 területen a kép további módosulása is bekövetkezik.

Emberi szem

Nevezetesen, az itt lévő neuroncsoportok képi reprezentációja során a foveáról származó információ túlreprezentálása következik be. Ezt nevezzük agykérgi nagyításnak.

A látás Egyik legfontosabb érzékszervünk a szemünk. Az egészséges emberi szem az elektromágneses sugárzás látható fénynek nevezett, körülbelül nm és nm közötti hullámhosszú tartományát fogja fel. Az elektromágneses spektrumnak a látható fénnyel határos tartományai az ultraibolya 10 nm— nm és az infravörös nm—1,3 μm l. A szemnek a látásban betöltött szerepe sokrétû. Részt vesz a környezet optikai leképezésében, a változó fényintenzitásokhoz való alkalmazkodásban, a fény elektrokémiai jellé, majd idegimpulzusokká alakításában és a képi információ elôzetes kiértékelésében is.

A látás felelős másik felosztás szerint a ganglionsejteknek van egy kiterjedtebb dendritfával — gyűjtő neuronális nyúlványok — és egy kisebb dendritfával rendelkező típusa. A nagyobb receptív mezővel rendelkező ganglionsejteket M sejteknek, a kisebb receptív mezővel rendelkezőket P sejteknek hívjuk. Mivel az M sejtekhez több receptor tartozik, azért a téri felbontóképességük rosszabb, mint a P sejteknek, viszont az M sejtek idői felbontóképessége sokkal jobb, mint a P sejteké, mert aktivitásuk kevesebb ideig marad fenn.

a látás jelentése az emberek számára gyógyítható-e az életkorral összefüggő hyperopia

Továbbá az M sejtek csak világosságot kódolnak, a P sejtek színeket is. A dorzális területre az M sejtek ingerületei tartanak, a ventrális területre a P sejtek ingerületei tartanak. Az M sejtek inkább a mozgás és a gyors idői változások lekövetéséért felelősek, a P sejtek inkább a finom részletek, a szín, a textúra reprezentálásáért.