Vers a látásról vagy a szemekről


Alakot váltott, senki lett. És szenvedése most tied. Azonosság — empátia — részvét — szánalom: igen közeli fogalmak, talán ebben a sorrendben ki is adnak egy skálát, amelyet persze nem érzékelünk mindannyian egyformán.

Ha a közeli szinonímákat el akarom határolni egymástól, az empátia inkább intellektuális, a részvét érzelmi tett, mindkettő távolság. E két utóbbi ezért veszélyes a versben: se a nárcizmus, se a szánakozás nem méltó választott tárgyához, melyet figyelhetne objektívan, ha már kívülről. Anna költői érzékenysége — mint mondtam — részben épp a személyiség kiterjesztésére épül. Részvevő figyelme a magányosoké, elesetteké, haldoklóké.

Mindent megtesz, hogy részvétét is ugyanúgy fegyelmezze, ahogy az önvallomást nemhogy az önsajnálatot kirekeszti verseiből.

Csalódás 45 Ha látásunk helyes, szabadok leszünk mozgásunkban, sem látomások, sem hamis képek nem ejthetnek csapdába bennünket.

De ez is folyamat. A könyvet az átélt és egyetemes szorongás zárja le, ezek a versek adják a kötet címét is, hiszen fő motívumuk valamilyen konkrét vagy szimbolikus lefelé húzó erő.

A szem és a látás a Bibliában | eLitMed

A Nehézkedés három nagy pillére a kontempláció, a drámai monológ és az empátia. Mindhárom a figyelemmel, konkrét formájában a szemmel kapcsolatos: ahogy a költő néz — láttat — lát.

JOGKÉRÉS Megosztás Történetesen szemorvos vagyok, s így kiemelt figyelemmel olvasom ma is a Biblia látással kapcsolatos igéit, benne elsősorban az Isten transzcendensen mindent-látó szemeire, mint a látás szimbólumára vonatkozó igéket. A Biblia helyen kiemelt fontossággal tesz említést a szemről és a látásról.

Elgondolkodtató, hogy ez hogyan mutat rá a költői szerep változására. A romantikus felfogás szerint a költő tudja a helyes utat, szól az emberekhez. A modern költő mintha passzívabb és szkeptikusabb volna. Megfigyel és tanúskodik.

látás idézetek

A látás azonban vers a látásról vagy a szemekről helyet kap. A nézés önmagára kezd reflektálni, fogalmilag is megjelenik a szövegekben. Csak néhány meglehetősen különböző költőt idézek a XX.

bates-javítja a látást csökkent látási etiológia

Ferencz Győző a tükröződő tárgy és képe viszonyát identitását vizsgálja az optika szabályaira alkalmazva A látás tárgyköréből. Szabó T. Anna szervesen kapcsolódik a hagyományhoz. Másutt a új látási szürkehályog kilépve érzékelhető, keretbe foglalt, mozgó látvány a kamera élményét kelti — mintha csak az ottliki néző szerep tárgyiasulna Kapu.

Idézetek - látás

A tükröződés optikáját Ferencz Győzőhöz hasonlóan Szabó T. A részletek pontosságában nem lehetne felülmúlni Ferencz Győző A látás tárgyköréből c. Ki néz? Kit néz a szem?

vers a látásról vagy a szemekről

A tükör, ahol az ember magára lát, nem az azonosságot, hanem a kettősséget jelenti. A kötetben végül külön verset olvashatunk A szemről. Persze legalább annyira a tárgyakról és sugárzásukról, a látható világ és a látó viszonyáról. Mindaz, ami a látással kapcsolatos szem, látás, látvány, csukott szem, álom, képzelet, víziófogalmilag is jelen van itt. Mégsem barokk conceitről van szó, szövevényesebb és szaggatottabb a vers. Persze elárulja, hogy a szem mögött valami más néz lélek?

A rovat további cikkei

Éljetek, mondja nekik, és élnek. Nézi őket, és látványukban elgyönyörködik. Nem közöttük vagy.

vers a látásról vagy a szemekről melyik gyümölcs jobb a látás szempontjából

Mintha maga a látás viselkedne úgy, mint az előző versben a tükör: amit látok, azzal már nem vagyok azonos. Inkább hátralépsz, elkülönülsz, csak nézel. Hogy ragyog minden teremtmény! Húnyd be a szemed.

Mesterházi Mónika: Kit néz a szem? Szabó T. Anna új verseiről

Anna verseiben a látvány néha látomássá nő. Már az első kötetben több ilyen elmozdulást látunk. A látomásos vershez a költői hang más vonásai is hozzátartoznak: a szenzualitás és a pontosság a részletek iránti érzékenység és az érzékenység részletei. A tapintható anyagszerűség mindenütt jelen van.

Amikor a tömörségnek ez a foka járul a képzelet által felnagyított részletekhez, és ehhez egy helyszín, egy szereplő kapcsolódik, az már a ballada, a látomásos vers sűrűsége.

  1. Lézeres látáskorrekció szelep nélkül
  2.  - А что ты скажешь о проверках пределов памяти, которые мы выполняли.
  3. Под колесами быстро побежала авеню Луис Монтоно.
  4. Idézetek - látás

A látomásos versnek saját hőfoka van. Csak menni.

Szabó Lőrinc: Új szemüveg

A fény felé. A Don Juan-ciklus Hálószoba c.

E versekre a szabályos formán belüli töredezett mondatok jellemzőek. Máshol a dinamikát a szabad, vad ritmus adja meg.