Látomás 24 megjelenés


Volt rajtam az Örökkévaló keze, kivitt engem az Örökkévaló szelleme által és letett a síkság közepén, az pedig telve volt csontokkal.

És elvezetett engem mellettök köröskörül és íme sok volt belőlük a síkság színén és íme nagyon szárazak. És szólt hozzám: Ember fia, fel fognak-e éledni ezek a csontok?

37. 📖 Jechezkiél könyve

Mondtam: Uram, Örökkévaló, te tudod. És szólt hozzám: Prófétálj ezekről a csontokról és szólj hozzájuk: száraz csontok ti, halljátok az Örökkévaló igéjét.

Ez egy igazán elegáns, magas színvonalú kiegészítő!

Így szól az Úr, az Látomás 24 megjelenés a csontoknak: Íme én hozok belétek szellemet, hogy föléledjetek; 6. És prófétáltam, a mint megparancsoltatott nekem; és zörej lett, amint prófétáltam és íme rengés és közeledtek a csontok, csont a csontjához.

És láttam és íme voltak rajtuk inak és hús növekedett és bőr vonult rájuk felül, de szellem nem volt bennök; 9.

szemműtét Jakutszk

És szólt hozzám: Prófétálj a szellemnek, prófétálj, ember fia, és szólj a szellemhez: így szól az Úr, az Örökkévaló: a négy szél felől jőjj el szellem és lehelj ezekre a megöltekre, hogy föléledjenek.

És prófétáltam, a mint megparancsolta nekem, és jött beléjök a szellem, föléledtek és lábaikra állottak, felette nagy sereg. Erre szólt hozzám: Ember fia, ezek a csontok, Izraél egész háza azok.

  • A látás esni kezdett, nem látom
  • Teljes szövegű keresés Látás, látomás A h.

Íme azt mondják: elszáradtak csontjaink és elveszett reménységünk, el vagyunk vágva! Azért prófétálj és szólj hozzájuk: Így szól az Úr, az Örökkévaló: íme én megnyitom sírjaitokat és fölhozlak benneteket sírjaitokból, népem, és beviszlek benneteket Izraél földjére.

És megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló, mikor megnyitom sírjaitokat és mikor felhozlak benneteket sírjaitokból, népem.

látomás 24 megjelenés

És adom belétek szellememet, hogy föléledjetek és odahelyezlek benneteket földetekre; és megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló, beszéltem és megcselekszem, úgymond az Örökkévaló. Júda és Izráel egyesülni fog És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: Te pedig, ember fia, végy magadnak egy fát és írd reá: Jehúdáé és társaié, Izraél fiaié; és végy egy fát és írd reá: Józsefé, Efraim fája, és egész Izraélé, a társaié.

Account Options

És közelítsd azokat egyiket a másikhoz egy fává neked, hogy eggyé legyenek kezedben. És midőn majd így szólnak hozzád néped fiai, mondván: nem mondanád meg nekünk, mik ezek neked?

  • Pilinszky János szerint Csontváry művészete — a megnyilvánult világhoz hasonlóan — nyílt titok: színei élénkek, de valójában belülről izzanak egy megjelölhetetlen, lokalizálhatatlan fényforrástól: az ártatlan mindentudás napjától, a lélek erejétől.
  • Látomás | Magyar Nemzet
  • Ézsaiás 24 ERV-HU - Látomás a föld pusztulásáról - Bible Gateway

És legyenek a fák, a melyekre írni fogsz, a te kezedben szemeik előtt; És egy nemzetté teszem őket az országban Izraél hegyein és egy király lesz mindnyájuknak királyul; és nem lesznek többé két nemzetté és nem oszlanak többé fel két királysággá.

És nem tisztátalanítják meg többé magukat bálványaikkal és undokságaikkal és mind a bűntetteikkel; és kiszabadítom őket mind az elpártolásaikból, a melyekkel vétkeztek és megtisztítom őket és lesznek nekem népül, én pedig leszek nekik Istenül.

  1. Szemképző rövidlátás
  2. Az egyik kosárban igen jó fügék valának, a milyenek az először érő fügék; a másik kosárban pedig igen rossz fügék valának, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt.
  3. Meglepődtek és megijedtek, ezért nem léptek közelebb hozzá.
  4.  Прости меня, - сказал он, стараясь говорить как можно мягче.
  5. Все застыли в ужасе.

És látomás 24 megjelenés Dávid király fölöttük és egy pásztoruk lesz mindnyájuknak, és rendeleteim szerint fognak járni és törvényeimet megőrzik és cselekszik azokat.

És lakni fognak abban az országban, melyet Jákób látomás 24 megjelenés adtam, a melyben laktak őseitek; lakni fognak rajta ők és fiaik és fiaik fiai örökké, Dávid szolgám pedig fejedelmük lesz nekik örökre. És kötöm velök a béke szövetségét, örök szövetség lesz velök; elhelyezem és megsokasítom őket és szentélyemet teszem közéjük örökre.

látomás 24 megjelenés

És fölöttük lesz lakóhelyem és leszek nekik Istenül, ők pedig lesznek nekem népül. És megtudják a nemzetek, hogy én, az Örökkévaló, szentelem meg Izraélt, midőn köztük van az én szentélyem örökre.