Bates látomása, Zdanov Bates látomás


Bibliatanulmány gyerekeknek

Házasság és együtt munkálkodás White testvér nagy tapasztalatokra tett szert az adventizmusban és az Bates látomása hirdetésében való munkáját Isten megáldotta. Szívünk egyesült e nagy munkában és együtt utaztunk és munkálkodtunk lelkek megmentésén.

Akkoriban még nem hitte teljesen, hogy látomásaim az Úrtól vannak. Ez az összejövetel Bates látomása fontosságú volt. Isten lelke nyugodott rajtam, Isten dicsőségéről kaptam látomást és először láttam más bolygókat. Mikor a látomás befejeződött, elbeszéltem, hogy mit láttam.

helyreállítja a látást műtét nélkül

Bates testvér megkérdezte Bates látomása, hogy tanultam-e a csillagászatot. Azt válaszoltam, hogy nem emlékszem, hogy olvastam volna egy csillagászati könyvet. Erre azt mondta: "Ez az Úrtól való. Arra, hogy milyen álláspontot foglal el a látomásokkal szemben, Bates testvér a következő Bates látomása adta.

Noha semmit sem fedeztem fel a látomásomban, ami az Írással ellentétes Bates látomása volna, mégis rendkívül nyugtalan és zavart voltam és hosszú ideig nem tudtam elhinni, hogy az más lenne, mint tartósan legyengült egészségi állapotának következménye. Ezért, azokban az időkben, mikor szellemem minden izgalomtól mentes volt, őt és barátait, kik kisérték, különösen legidősebb nővérét, kikérdeztem, hogy az igazság okát felfedezzem. Több látogatásának, melyeket New Bedfordtól és New Haventől tett, egyes esetekben összejöveteleinken láttam őt látomás közben, hasonlóképpen Tapshamban is.

Többen azok közül, ki az izgató jeleneteknél ott voltak, nagyon jól tudják, hogy milyen érdeklődéssel és buzgalommal figyeltem minden szóra és mozdulatra, hogy csalást vagy mesmerizmust fedezzek fel. Köszönöm Istennek az alkalmat, hogy ezt másokkal együtt láthattam. Most már biztonsággal mondhatom azt magamról, azt hiszem, hogy ez Isten működése volt, melyet azért tett, hogy szétszórt, széttépett és kirabolt népét Visszatérésünk után nagyon megbetegedtem és sokat szenvedtem.

Szüleim, férjem és testvéreim egyesültek imában értem, de mégis három hétig szenvedtem. Többször aléltam és úgy feküdtem, mint a holt, de az imák meghallgatásaképp, mindig ismét öntudatra ébredtem. Annyira szenvedtem, hogy kértem a körülöttem lévőket, hogy ne imádkozzanak értem, mert azt hittem, hogy imáik csak szenvedésemet hosszabbítják meg.

Szomszédaink nem remélték felépülésemet. Egy ideig úgy tetszett az Úrnak, hogy próbára tegye hitünket. Látogatása alatt barátaim ismét egyesültek imában felépülésemért. Többek imája után Nichols Henrik testvér kezdett komoly imába és mikor Isten ereje szállt reá, felemelkedett térdeiről, odajött Bates látomása.

Kezét fejemre tette és mondta: "Ilona testvérnő, Jézus Krisztus Bates látomása téged! Én hittem, hogy Isten műve volt ez és fájdalmaim megszűntek.

Adventtörténelem 5. fejezet

Lelkem hálával és békével telt meg. Szívem szózata ez volt: "Isten a mi segítségünk.

különböző látási következmények érzékszervi oktatás látásromlása

Békességben nyugszunk, ha benne maradunk és az ő gyógyítására várunk. Nagy vihar tört ki és mi veszélybe forogtunk. Isten kegyelméből azonban mindnyájan Bates látomása partot értünk.

Látás helyreállítása a bates módszer áttekintése szerint. Főbb ajánlások

Massachusetti munkáról február hónapban és március első hetében így ír férjem Ilona az elmúlt hat hét yut felelős a látásért alkonyatkor teljesen egészséges volt, ily hosszú ideig ez az utóbbi hat év alatt még nem fordult elő. Mindketten örültünk egészségünknek Mióta Topshamet elhagytuk, nehéz napokat éltünk át. Azonban nagyszerű mennyei és üdítő órákban is volt részünk. Röviden, ez volt egyike legjobb látogatásainknak, mit most Massachusettben tettünk.

Testvéreink New-Bedforban és Fairhavenben nagyon megerősödtek. Más helyen lakó testvéreink is gazdagon részesültek áldásban. Mindnyájan nagyon boldogok voltunk.

Fontos szabályok

Csakhamar eltűnt tudatomból minden földi dolog, s látomásban Isten dicsősége ölelt körül. Láttam, amint igen gyorsan angyal repül felém, s a földről Isten szent városába vitt fel. A városban templomot láttam, amelybe beléptem. Kapun át mentem, mielőtt az első kárpithoz értem volna. E kárpit felgördült és én beléptem a szentélybe. Így láttam a tömjénezők Bates látomása, a hét ágú gyertyatartót, s az asztalt, melyen a színkenyerek voltak.

Ellen G. White - próféta vagy sem?

Miután szemlélhettem a szentély dicsőségét, Jézus a második függönyt is elvonta és beléptem a szentek szentjébe. A szentek szentjében láttam a frigyládát, amelynek oldalai és teteje tiszta aranyból volt. A frigyláda mindkét végén egy-egy dicső kerub állott, szárnyukat a láda fölé Bates látomása.

Arcukkal egymás felé fordultak s a frigyládára néztek alá. Az angyalok között az arany tömjénező állott. A frigyláda felett, hol az angyalok álltak, fenséges mennyei fény ragyogott, hasonlóan Isten királyi székéhez.

2 thoughts on “Zdanov Bates látomás”

Jézus a frigyszekrény mellett állott, s midőn a szentek Bates látomása felszállt hozzá, a tömjénező illatozott s ő a szentek könyörgését azok illatával együtt az Atya elé vitte. A frigyszekrényben volt az arany mannáskorsó, Áron kivirult vesszeje s a kőtáblák, amelyek könyvhöz hasonlóan voltak összehajtva. Jézus kinyitotta a táblákat, és láttam az Isten ujjaival írt Tízparancsolat volt. Az első kőtáblán a négy első parancsolat fényesebben ragyogott a többinél, de a negyedik, a szombat-parancsolata a legfényesebb volt mind között, mert Isten a szombatot szent nevének dicsőségére választotta.

A szent szombat dicsőségnek látszott, - fényes gyűrű vette körül ezt a parancsolatot. Láttam, hogy a szombat parancsolata nem volt a keresztre szegezve.

aki maga rövidlátással szült

Ha úgy lett volna, akkor a többi kilenccel sem lenne másként, ami azt jelentené, hogy a többi kilenc parancsolatot is éppúgy áthághatnánk, mint ahogy a negyediket, a szombatot megszegik. Láttam, hogy Isten sohasem törölte Bates látomása, vagy változtatta meg a szombat Bates látomása, mert Isten nem változik. Ellenben az egyház helyezte át a szombatot a hetedik napról a hét első napjára, mert az Írások szerint az Bates látomása megváltoztatja az időket és a törvényt.

Ha Isten Bates látomása szombat parancsolatát a hetedik napról a hét első napjára áttette volna, akkor a parancsolat is megváltozott volna, amelyet a kőtáblára Isten a saját ujjaival írt fel, amely táblák a mennyei templom szentek szentjének frigyszekrényében vannak, s így hangzana a negyedik parancsolat: Az első nap a te Uradnak Istenednek szombatja.

Csakhogy világosan láttam, hogy még ma is úgy hangzik az Írás ahogy Mózes annakidején a Sinai hegyről aláhozta, amelyet Isten saját ujjával írt le.

Zdanov Bates látomás

Láttam, hogy Istennek vannak olyan gyermekei, kik még mindig nem ismerik és nem tartják a szombatot. Nem utasítják vissza annak világosságát. A nagy nyomorúság idején megteltünk Szentlélekkel, s arra késztetett minket, hogy kivonuljunk és nagyobb buzgalommal hirdessük a szombatot. Ez felingerelte az egyházat és a névleges Jézust várókat, mert a szombatot.

Bates látomása milyen vonalat látok

Ez felingerelte az egyházat és a névleges Bates látomása várókat, mert szombat igazságát megtartani nem tudták. Ekkor Isten összes választottai világosan látták, hogy miénk az igazság, ők is hozzánk csatlakoztak, velünk együtt szenvedték el az üldözéseket. Fegyvert, éhséget, ragályt és nagy zűr-zavart láttam a Bates látomása. A gonoszok azt hitték, hogy mi hoztuk rájuk Isten ítéletét.

A technika lényege

Felkerekedtek és tanácsot ültek, hogy miként megvetéssel néző emberek bennünket a földről kiírtani, mert azt hitték, hogy akkor a baj is megszűnik. A nyomorúság Bates látomása kimenekültünk a városból és a falvakból, de az istentelenek üldözőbe vettek minket. Ezek fegyveresen behatoltak a szentek házaiba. Felemelték kardjukat, hogy megöljenek minket, de az darabokra törve, szalmaszálként hullott ki kezükből.

Mi éjjel-nappal Istenhez kiáltottunk szabadulásért, s kiáltásunk trónja elé jutott.

Bates látomása látásélesség 0 felett

A Nap felkelt, a Hold megállott. A folyamok folyása szünetelt.

4. Joseph Bates

Sűrű, sötét felhők tornyosultak az égen, s egymásba ütődtek. De látszott mégis egy világos hely, melyen Isten dicsősége összpontosult. Innen dörgött felénk, hatalmas vizek zúgásához hasonlóan Isten szava, mely megrázta az eget és a földet.

Az ég kinyílt, majd újra bezárult. Állandóan háborgott és mozgott.

Olyan volt, mint egy nehezen megoldható kirakós játék. Ugyanakkor izgalmas is volt, ahogy a próféciákat tanulmányozó különböző emberek más-más fontos darabját fedezték fel az összképnek. A darabok a megfelelő időben összeállnak és egyesítik az adventhívőket a szombatünneplésben és Jézus közeli eljövetelének hirdetésében.

Hatalmas hegyek gyenge nádszálhoz hasonlóan ingadoztak és óriási sziklákat zúdítottak alá ormaikról. A tengerek forrtak és zúgtak, mint a forró víz Bates látomása fazékban, s hatalmas köveket vetettek ki a szárazra.

S midőn Isten, Jézus eljövetelének napját és óráját kihirdette, s átadta népének az örök szövetséget, rövid mondatokban beszélt, minden egyes mondat után szünetet tartott és hangja végiggördült az egész földön.

Isten Izrael felé irányított tekintettel figyel a szavakra, melyek Jehova ajkait elhagyták s amelyek mennydörgéshez hasonlóan zúgtak tova. Minden rendkívül ünnepélyes volt.

  • Dán; ApCsel ; Jel Egy mennyei lény jelenlétében állni hatalmas élmény lehet.
  • Gyorsan tiszta látás
  • Ellen G. White - próféta vagy sem? - Szabó Ferenc weboldala
  • Életünk és munkánk: Házasság és együtt munkálkodás
  • This menu's updates are based on your activity.

A szentek mindenegyes mondat végén így kiáltottak: Dicsőség, hallelúja! Arcukat beragyogta Isten dicsősége, s úgy sugároztak, mint Mózes arca, midőn a Sinai hegyről alájött. A gonoszok a tündöklő ragyogás miatt nem tudtak arcukra pillantani.

Erősítsd meg a hitedet az első látomás által Írta: Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Azért imádkozom, hogy kövesd a Joseph által lefektetett mintát az imádkozásban, ismerd meg az általa megismert igazságokat, és erősítsd meg a hitedet a Mennyei Atyádban és a Fiában, Jézus Krisztusban. Azelőtt csak ritkán kerültem olyan helyzetbe, hogy a hitem és a meggyőződésem miatt kilógtam volna a sorból.

S midőn az örök végtelen áldások kimondattak azokra, akik a szombat megszentelése által Istent dicsőítették, hangos örömkiáltásokban tört ki az egész sereg, akik győztek a fenevad és annak képe felett. Ekkor kezdetét vette a jubileum, midőn a föld megpihent. Láttam a jámbor rabszolgát, győzelemittasan, midőn lerázta magáról a béklyókat, melyek oly sokáig lebilincselték.

Istentelen ura azonban nem tudta, hogy Bates látomása cselekedjék, mert a gonoszok nem értették meg Isten szavát. Nemsokára megjelent a nagy fehér felhő.

Sokkal szebb volt, mint valaha.

Bates látomása

Rajta ült az Ember Fia. Eleinte nem vettük észre, hogy Jézus a felhőn ül, de amint a földhöz közeledett, lassan kivehető volt fenséges alakja is. E felség megjelenése képezi az Ember Fiának jelét az égen.

Mechanikus Narancs jelenet - Alex megmutatja ki a főnök (HUNSUB)

Isten Fiának szava szólította elő a porban alvó szenteket, dicső halhatatlanságba öltözve, az élő szentek pillanat alatt elváltoztak és velük együtt felvétettek a felhőszekérre. Rendkívül fenséges látvány volt, amint a szekér felfelé szállt. A szekér mindkét oldalán szárnyak és alattuk kerekek voltak. Midőn a szárnyak megsuhantak, így kiáltottak: Szent!

S midőn a szekér felfelé gördült, így kiáltottak a kerekek: Szent! A felhőn ülő szentek így kiáltottak: Dicsőség, hallelúja! S a szekér felszállt a szent városba. Jézus kitárta az aranyváros kapuit és bebocsátott minket. Itt üdvözöltek Bates látomása, mert megőriztük Isten parancsait